Co to jest Birkat Hachamah

r.

Przegląd tego rzadkiego błogosławieństwa


B-g uczynił dwa wielkie światła: większe światło, by rządziło dniem i mniejsze światło, by rządziło nocą... I stał się wieczór i stał się poranek, czwarty dzień – Księga Rodzaju 1:16, 19


Ten, kto widzi słońce w punkcie zwrotnym, powinien powiedzieć, „Błogosławiony jesteś, Panie, B-że nasz, Królu wszechświata, który czynisz dzieła stworzenia.” A kiedy to jest? Abaja powiedział: co 28 lat. – Talmud, Traktat Berachot 59b


Co 28 lat słońce powraca do tego samego miejsca, w tym samym punkcie tygodnia, w którym było w momencie stworzenia – na początku czwartego dnia stworzenia.  Recytujemy wtedy specjalne błogosławieństwo – nazywane Birkat Hachama „błogosławieństwo nad słońcem” .  Ze względu na rzadkość tego wydarzenia, w zwyczaju jest recytowanie błogosławieństwa w większym gronie, w towarzystwie mężczyzn, kobiet i dzieci.


W tym roku wypełnimy tę szczególną micwę rano 8 kwietnia  (rano przed rozpoczęciem święta Pesach)
Istnienie prawie całego życia na ziemi zależy od światła pochodzącego od słońca.  Każdego ranka, niezmiennie, słońce wschodzi na wschodzie i kąpie nas w swych życiodajnych promieniach.  Sprawia, że flora rośnie i, poprzez proces fotosyntezy, dostarcza tlen dla fauny,.


Niektórzy nazywają to zjawisko naturą.

My zbierzemy się 8 kwietnia, by powiedzieć coś innego.

 

 „Błogosławiony jesteś, Panie, B-że nasz, Królu wszechświata, który czynisz dzieła stworzenia


udostępnij