Czy narkotyki mogą mi pomóc być człowiekiem bardziej uduchowionym ?

r.

Słyszałem, ze pewne plemiona używają narkotyków aby pomóc sobie osiągnąć stan świadomości mistycznej. Jakie jest stanowisko judaizmu w tym zakresie?

Odpowiedź:
Nie znalazłem w literaturze żydowskiej precedensowego zapisu pozwalającego na takie stosowanie narkotyków.  Praktycznie, w Talmudzie (Pesachim KIG, Alef) rabin zaleca swojemu synowi wstrzymać się od stosowania używek narkotykowych, czyli jakichkolwiek narkotyków.
Raszi, klasyczny interpretator Talmudu tłumaczy , że przyczyną tego jest fakt że mowa jest o substancjach uzależniających które trwonią pieniądze człowieka. Jeżeli chodzi o dochodzenie do wysokiego poziomu rozwoju duchowego, przepisałem dla ciebie list od rabina napisany w 1965 roku do  ucznia Cambridge Massechusets, gdy LSD i inne narkotyki halucynogenne stały się obiektem zainteresowania wielu młodych ludzi. Rabin zasadniczo twierdzi , ze lepiej jest dojść do uniesienia duchowego przez studiowanie doktryny chasydzkiej.
Oto jego list:
Dostałem Twój list w dniu ………. W którym piszesz w swoim imieniu i w imieniu Twoich kolegów i chcesz się dowiedzieć jakie jest moje zdanie na temat nowego narkotyku nazywającego się LSD, na temat którego jest opinia , że ma cechy pobudzające wyobraźnię itp.
Biochemia nie jest moją dziedziną i nie mogę wyrazić opinii na temat narkotyku o którym mówisz w Twoim liście. Co więcej jest on jeszcze nowy.
Jednakże nie mogę powiedzieć że twierdzenie iż ten narkotyk ma pobudzić mądrość duchową i tym podobne nie jest odpowiednia drogą doświadczenia inspiracji duchowej, nawet jeżeli rzeczywiście  ten narkotyk ma takie działanie. „ Jedyna droga wzniesienia się na wyższe poziomy nie prowadzi przez stosowanie narkotyków i innych sztucznych środków pobudzających które maja uzasadnienie wyłącznie w celu zachowania zdrowia człowieka według przykazania o obowiązku pilnowania zdrowia człowieka. Mam nadzieje że wszyscy się ze mną zgodzą, że nim człowiek zażyje jakiekolwiek narkotyki, powinien on przede wszystkim wykorzystać całe swoje naturalne zasoby gdy robi to w sposób pełny i doskonały. Jeżeli tak zrobi, nie myślę że będzie potrzebował sztucznych dopalaczy.
Świetle twojego doświadczenia jako uczeń jesziwy, jestem przekonany że ty i Twój grupa zbieracie się w sposób regularny w celu wspólnej nauki Tory i jej aspektów wewnętrznych czyli nauki Chasydyzmu i że ta nauka odbywa się według zasad Błogosławionej Pamięci Chasydów czyli że „grunt to działanie” – sposób rzeczywisty za pomocą którego prowadzimy nasze życie codzienne w świetle Tory i Przykazań, modlitwy, zakładania filakterii, przestrzegania Koszerności itd. To tylko sprawa chęci i wytrzymałości bo nic nie zatrzyma woli.
Wierzę i ufam Ci, że będziesz miał dobry wpływ też na twoje otoczenie.
Pozdrawiam”
(podpis rabina)