Czym jest Szabat ?

r.

Czym jest Szabat? Szabat jest odpoczynkiem: Szabat jest wyspą spokoju w zamęcie pracy, niepokoju, zmagań i zmartwień, które charakteryzują nasze codzienne życie w ciągu sześciu dni tygodnia. W przybliżeniu, przez 25 godzin każdego tygodnia, świat dosłownie zatrzymuje się: praca jest zakończona, samochód stoi na ulicy, telefon przestaje dzwonić, radio, telewizja i komputer pozostają wyłączone, a na wszelkie presje i troski materialnego życia zapada zasłona zapomnienia. Kiedy ustaje nasze kreatywne zaangażowanie w fizycznym świecie nasza koncentracja kieruje się do wewnątrz innego świata -- do rodziny i przyjaciół, do środka nas samych, do naszych dusz.

Szabat jest świadomością: W Szabat przypominamy sobie, że świat nie jest naszą własnością, z którą możemy robić co nam się podoba, lecz dziełem B-ga. W każdy Szabat pamiętamy również, że B-g wyzwolił nas z Egiptu, z domu naszej niewoli i obiecał, że nigdy więcej nie będziemy niewolnikami ani sługami żadnego obcego pana – nasze prace, finansowe zobowiązania i materialne zaangażowania są narzędziami, za pomocą których wypełniamy boski zamysł, a nie jakichś innych panów naszego życia. Szabat jest żydowską tożsamością: Szabat jest oblubienicą Izraela, bratnią duszą narodu żydowskiego. Jest jednym z najskuteczniejszych sposobów 'zaktualizowania', utrwalenia, wzmocnienia naszej «żydowskości» i przekazania jej naszym dzieciom. Dotrzymywaliśmy Szabatu w każdym miejscu, kulturze i okolicznościach, które w ciągu wielu tysięcy lat  naszej  historii odwiedziliśmy – od chwalebnych dni króla Salomona po czarne noce Auschwitz. Posługując sie słowami znanego żydowskiego pisarza: «Nawet bardziej niż Żydzi zachowywali Szabat, Szabat zachowywał Żydów». Szabat jest przyjemnością: Szabat to pyszne jedzenie, bogato zastawiony stół, blask płonących świec uświęcających ten wyjątkowy dzień, słodki dźwięk śpiewanych pieśni, obfity sen. W ciągu całego tygodnia, korzystanie z błogosławieństw życia stawia nam pewne wyzwanie: jesteśmy fizycznymi bytami w fizycznym świecie, musimy być zawsze czujni by przyjemność nie przeistoczyła się w upadek. Ale w  Szabat, zarówno ciało jak i dusza wznoszą się na wyższy – bardziej duchowy – poziom, a uprzyjemnianie Szabatu jedzeniem, piciem i wygodą  jest  micwą, B-żym uczynkiem. Szabat jest duchowością: Niewątpliwie Szabat jest duszą tygodnia – wizją, która go ożywia i ku której on dąży. Jak uczą nas Kabaliści: W Szabat wszystkie dokonania poprzedniego tygodnia osiągają zaspokojenie i wzniesienie; a od Szabatu wszystkie starania nadchodzącego tygodnia są błogosławione. Zachowywanie Szabatu zapewnia nam B-że błogosławieństwo sukcesu na cały tydzień, i nadaje cel oraz znaczenie tygodniowej egzystencji. Szabat jest przedsmakiem świata, który ma nadejść: «W tym czasie nie będzie głodu ani wojny, zazdrości ani rywalizacji. Bo dobro będzie w obfitości, a wszelkie przysmaki dostępne jak pył. Jedynym zajęciem na świecie będzie poznawanie B-ga». Tak prorocy i mędrcy Izraela opisują Wiek Odkupienia -- «siódme milenium» będzie realizacją i dopełnieniem sześciu mileniów ludzkiej historii i dążenia by uczynić ten obecny świat «domem B-ga». Szabat jest cotygodniowym przedsmakiem tego przyszłego świata. I tak jak bywa z określeniem smaku pysznej potrawy – nie można zrozumieć czym naprawdę jest Szabat dopóki się go samemu nie doświadczy. Ostatecznie więc, jedyną odpowiedzią na pytanie «Czym jest Szabat?» jest: Spróbuj go!


udostępnij