Czym jest Tora ?

r.

Tora składa się z dwóch części: Prawo Pisane i Prawo Ustne. Pisana Tora zawiera PięćKsiąg Mojżesza, Proroków i Pisma. Wraz z Torą Pisemną Mojżesz otrzymał Prawa Ustne, które tłumaczą i wyjaśniają Prawo Pisemne. Przekazywano Je z pokolenia na pokolenie aż w końcu zostało one spisane w Misznie, Talmudzie i w Midraszu.


Słowo „Tora” znaczy instrukcja lub przewodnik. Tora kieruje naszymi krokami za pomocą 613 „micwot”. „Micwa” znaczy zarówno nakaz jak i związek. Poprzez studiowanie Tory i spełnianie nakazów wiążemy się my wraz z całym naszym otoczeniem z Bogiem. Bóg stworzył świat po to byśmy polepszali i uświęcali całe stworzenie wnosząc w nie świętość i duchowość.


W święta Szawuot cały Naród Żydowski usłyszał Dziesięć Przykazań. Następnego dnia Mojżesz udał się na Górę Synaj, gdzie został nauczony przez Boga reszty Tory – zarówno Pisemnej jak i Ustnej – i którą później przekazał całemu narodowi.