Dlaczego Szchita jest taka Ważna

r.

Dlaczego Szchita jest taka Ważna

 Tali Loewenthal

Żydzi w dzisiejszym świecie borykają się z wieloma konfliktami. Jeden z nich dotyczy szchity, czyli rytualnego uboju drobiu, owiec i bydła umożliwiającego Żydom jedzenie mięsa. Istnieje kilka grup społecznych wywierających nacisk na rządy z zamiarem wprowadzenia przepisów prawnych zabraniających szchitę, co uniemożliwiłoby efektywnego uboju.

Dlaczego ochrona naszego prawa do szchity jest taka ważna?

Praktycznie mówiąc, to szchita jest zupełnie bezbolesna dla zwierzęcia. Specjalny nóż ostrzy się do perfekcji (staje się ostry jak brzytwa): gdyby człowiek się nim zaciął to w ogóle by tego nie poczuł. Ogólnie mówiąc, szchita polega na przecięciu arterji szyjnych, co powoduje natychmiastowe wstrzymanie dostępu krwi do mózgu. Jest to cięcie olśniewająco efektywne i szybkie. Wielu przeciwstawia to metodzie ogłuszania zwierzęcia za pomocą specjalnego stałego bolca używanego przy niekoszernym uboju, któremu sprzeciwiają się różnego rodzaju ruchy anty – mięsne.

Używając nowoczesnej terminologii, istnieje dodatkowa kwestia społeczna, mianowicie tolerancji religijnej. My żyjemy w społeczeństwie pluralistycznym, gdzie wolność praktyk religijnych jest uznawana tak długo dopóki nie wyrządza szkody innym ludziom. Będąc dorosłymi ludźmi w 21 wieku możemy się domagać uznania szchity w ramach praw człowieka. Dalsze ataki na szchitę są bardzo często ukrytą formą antysemityzmu: w czasie II Wojny Światowej szchita była zakazana we wszystkich krajach znajdujących się pod kontrolą nazistów.

Prawdziwą kwestią jest jednak wymiar duchowy, bowiem Tora nakazuje Żydowi metodę szchity aby mięso było dopuszczone do spożycia.

Tora nie uznaje jedzenia mięsa za coś oczywistego. W czasach przedpotopowych (Noe) jedzenie mięsa bylo zakazane. Dopiero po potopie Bóg wydał nakaz pozwalający nam jedzenie mięsa pod warunkiem, że zwierzę zostało wcześniej zabite. Ogólnie rozumiemy to prawo jako stosujące sie do całej ludzkości i nadane w celu uniknięcia nieusprawiedliwionego okrucieństwa w stosunku do zwierząt.

W stosunku do Żyda istnieją dodatkowe zakazy. Będąc wybranym narodem o specjalnym zadaniu spirytualnym na świecie, musimy przestrzegać dodatkowe nakazy. Możemy jeść tylko niektóre zwierzęta, a mianowicie tzw. Koszerne (koszerne znaczy dozwolone lub odpowiednie). Zasady na których opiera sie koszerność zwierząt, ptaków i ryb wymienione są w Torze. [1] Chore zwierzę jest niedozwolone. Słowo trejf (używane przez nas do określenia, że coś jest niekoszerne) – dosłownie oznacza: „rozdarte”: zwierzę rozdarte wewnętrznie i chore zabrania się Żydowi jeść. [2] Tora także zabrania jedzenia krwi i mieszania mleka z mięsem (mają być trzymane w separacji).[3]

Żydom w czasach Mojżesza wolno było jeść mięso jedynie jako część ofiar składanych na ołtarzu w Świątyni. W pewnym sensie mięso było uznawane za święte. Później tuż przed wejściem do Ziemi Izraela, pozwolono Żydom na spożywanie mięsa pod warunkiem, że ubój zostanie przeprowadzony w specjalny sposób. [4] Ta metoda została objawiona Mojżeszowi na Synaju. Był to sposób w jaki zarzynało się w Świątyni i jaki jest stosowany po dzisiejszy dzień przez żydowskiego rzeźnika (szocheta).

Cała żywność włączając w to zarówno rośliny jak i zwierzęta posiada w sobie duchową witalność. Chasydyzm naucza, że kiedy Żyd spożywa dozwolone jedzenie i potem służy Bogu z pomocą energii otrzymanej z tego jedzenia, to tym samym zamyka się pewien cykl duchowy, pomagając w ten sposób udoskonalać nasz świat. [5] Takim jest nasze ogólne zadanie, w którego wykonaniu pomagają nam przepisy szchity z korzyścią dla całej ludzkości.

UWAGI

[1] Deuteronomia 14:3-21

[2] Exodus 22:30

[3] Deuteronomia 12:23-25; 14:21 jak to tłumaczą Mędrcy

[4] Deuteronomia 12:21. Komentarz Rasziego

[5] Sprawdź u Rabina Szniora Zalmana z Liadi w Tanii część I, rozdziały 7 i 37