Dziesięć przykazań

r.

Dziesięć Przykazań, dziesięć micwot jakie nakazano Synom Izraela przestrzegać pod Górą Synaj i które zostały wyryte na dwóch Tablicach Przymierza.

Oto one:

1. JA JESTEM PAN, TWÓJ B-G 2. NIE BĘDZIESZ MIAŁ CUDZYCH B-GÓW PRZEDE MNĄ 3. NIE BĘDZIESZ WZYWAŁ IMIENIA PANA, B-GA TWEGO NADAREMNO 4. PAMIĘTAJ O DNIU SZABATU, ABY GO UŚWIĘCIĆ 5. SZANUJ OJCA TWEGO I MATKĘ TWOJĄ, ABYŚ DŁUGO ŻYŁ 6. NIE ZABIJAJ. 7. NIE CUDZOŁÓŻ. 8. NIE KRADNIJ. 9. NIE MÓW PRZECIW BLIŹNIEMU SWEMU KŁAMSTWA, JAKO ŚWIADEK. 10.NIE POŻĄDAJ DOMU BLIŹNIEGO TWEGO

Przyjęto dzielić je na pięć pierwszych (o stosunku naszym do Boga) i na pięć następnych, zajmujących się głównie stosunkami międzyludzkimi. W Torze Dziesięc Przykazań występuje dwa razy. W księdze Szmot i w księdze Dwarim. Słownictwo w obu wypadkach jest trochę inne: micwa przestrzegania Szabasu w księdze Szmot stanowi pamięć o Stworzeniu świata, natomiast w księdze Dwarim jest wspomnieniem o wyjściu z Egiptu. Podobnie dzieje się z micwą oddawania czci rodzicom – w księdze Szmot jest zapewniona wieczność tym, którzy honorują rodziców, a w księdze Dwarim także „aby się tobie dobrze wiodło”. Nasi mędrcy błogosławionej pamięci tłumaczą, że te różnice, tak naprawdę siebie nawzajem uzupełniają.

Dziesięć Przykazań

1. JA JESTEM PAN, TWÓJ B-G,KTÓRY CIĘ WYWIÓDŁ Z ZIEMI EGIPSKIEJ, Z DOMU NIEWOLI - ogłoszenie Boga Jedynym i wyłącznym Bogiem, zaś Żydów narodem wybranym

2. NIE BĘDZIESZ MIAŁ CUDZYCH B-GÓW PRZEDE MNĄ - zakaz wiary i służby innemu bogowi

3. NIE BĘDZIESZ WZYWAŁ IMIENIA PANA, B-GA TWEGO, NADAREMNO            - zakaz wymawiania Imienia Boga w celu krzywoprzsięstwa lub zbędnego błogosławieństwa

4. PAMIĘTAJ O DNIU SZABATU, ABY GO UŚWIĘCIĆ - nakaz przestrzegania Szabasu jako wyjątkowego dnia oraz w celu służby Bożej i identyfikowaniu się z Nim

5. SZANUJ OJCA TWEGO I MATKĘ TWOJĄ, ABYŚ DŁUGO ŻYŁ  - czczenia rodziców; jedyne przykazanie zawierające nagrodę

6. NIE ZABIJAJ - zakaz odebrania życia innej osobie

7. NIE CUDZOŁÓŻ - zakaz stosunków płciowych poza małżeństwem

8. NIE KRADNIJ - zakaz przywłaszczenia sobie czyjejś rzeczy

9. NIE MÓW PRZECIW BLIŹNIEMU SWEMU KŁAMSTWA, JAKO ŚWIADEK - zakaz fałszywego świadectwa

10.NIE POŻĄDAJ DOMU BLIŹNIEGO TWEGO - zakaz pożądania rzeczy należącej do kogoś innego; jest to grzech w myśleniu i jako taki uważany jest za najtrudniejszy

W czasach Świątyni Dziesięć Przykazań było włączonych do modlitwy (Kriat Szma), ale zostały one wykluczone z niej w obawie, że zostaną uznane za jedyne micwy Tory, a inne za nie pochodzące od Boga. Mędrcy wręcz przestrzegali przed myślą, że istnieje coś takiego jak „stopnie ważności” w Torze i że człowiek może przyswoić sobie jedynie Dziesięć Przykazań i nie dążyć do spełniania wszystkich 613.

Dziesięć Przykazań czyta się zarówno w odpowiednim tygodniu (Paraszas Haszawua) jak i podczas czytania Tory w święta Szawuot. Zgodnie z tradycją należy je odczytywać ze specjalną intonacją zwaną „intonacją wyższą”. Według niej każde przykazanie jest oddzielnym wersetem. Dziesięć Przykazań służyło wielu rozprawom filozoficznym i teologicznym jako podstawa do autonomii moralności, rodzaju objawienia i sedna wiary.