Dziewięć Dni – Prawa i zwyczaje

r.

Wywyższone Opłakiwanie, Wznoszące Wizje i Rozradowanie Micwot

Pierwsze dziewięć dni miesiąca Aw, jak również dziesiąty poranek (1), to dni bolesnej żałoby po zniszczeniu pierwszej i drugiej Świątyni.

Podczas "Dziewięciu dni" od dnia 1 do dnia 9 miesiąca Aw, płaczemy nad zniszczeniem Świętej Świątyni, ale też zgłębiamy wiedzę o Świątyni.

Prorok Ezechiel powiedział: "Mistrz świata! Dlaczego mówisz mi, żebym poszedł i opowiedział Izraelowi o budowie Domu ... Są teraz na wygnaniu w ziemi naszych wrogów. Czy jest coś, co mogą zrobić [dla Domu]? Niech pozostaną tak jak są, dopóki nie wrócą z wygnania, zaś potem pójdę i powiem im. 

B-g odpowiedział: "Czy budowa Mojego Domu ma być marginalizowana, ponieważ Moje dzieci są teraz w obcej ziemi?”

Studiowanie Tory [poznawanie budowy  Świątyni] może być skonfrontowane z budowaniem Świątyni. Powiedz im, aby zgłębiali każdy szczegół budowy Świątyni. Jako nagrodę za to, za naukę i poświęcenie się, przyjmę to tak, jakby właściwie budowali Świątynię.” 

Ze sformułowania powyższego fragmentu wynika, że studiowanie przepisów związanych ze Świątynią jest nie prosto czynnością intelektualną. Studiując Torę, w tym przepisy związane ze Świątynią wypełniamy swój obowiązek zbudowania Świątyni.

                                                                            

Podczas tego okresu:     

Nie jemy mięsa i nie pijemy wina, gdyż podczas tego okresu ofiary ze zwierząt i wina w Świątyni ustały.(2) Wyjątkiem  od tej reguły jest mięso i wino konsumowane w Szabat lub cześć posiłku, który celebruje micwę, taką jak obrzezanie,     Bar Micwa, lub zakończenie traktatu Talmudu.

Nie pierzemy ubrań (poza dziecięcymi) – nawet jeżeli nie będą noszone podczas Dziewięciu Dni – nie nosimy też             świeżo wypranego wierzchniego ubrania.3 Ci, którzy chcą codziennie zmieniać swoje ubranie, powinni przygotować         wystarczającą ilość ubrań i włożyć na krótko każdy z nich przed nastaniem Dziewięciu Dni. Wtedy jest dozwolone by       nosić te “nie-świeżo wyprane” ubrania podczas okresu Dziewięciu Dni.

Nie pływamy i nie kąpiemy się dla przyjemności.

Nie przemeblowujemy, nie urządzamy, nie remontujemy i nie powiększamy domu.

Nie sadzimy drzew, które mogą być używane dla cienia lub zapachu (w przeciwieństwie do drzew owocowych).

Nie kupujemy, nie szyjemy, nie tkamy, i nie robimy na drutach nowego ubrania — nawet jeżeli będą noszone po  Dziewięciu Dniach.

Wyjątki od tej zasady: a) Jeżeli miałaby ominąć cię wielka wyprzedaż (ogromna zniżka) lub jeżeli ubranie będzie            niedostępne później. b) Dla celu micwy, np. nabycie nowego ubrania dla panny młodej i pana młodego.

Nie obcinamy paznokci podczas tygodnia postu Tisza be'Aw, np. Poczynając od Soboty wieczora poprzedzającego            post po zakończenie Dziewięciu Dni.

Pozostałe praktyki:

Uświęcenie Księżyca jest przełożone na czas po Tisza be'Aw

Nie ma prawa zabraniającego podróżowanie podczas Dziewięciu Dni; jednakże zwyczajem jest by unikać podróżowania (czy angażowania się w jakiekolwiek potencjalnie niebezpieczne czynności) podczas tych dni, poza absolutna  koniecznością.

Można zaręczyć się podczas tego okresu, lecz świętowanie powinno odbyć się dopiero po Tisza be'Aw.

Szabat Chazon

Szabat poprzedzający 9. dzień miesiąca Aw nazywany jest Szabat Chazon — "Szabat Wizji". Czytanie szabatowe z Proroków rozpoczyna się słowami: Chazon Jiszajahu, "wizja Izajasza" dotycząca zniszczenia Świątyni. Legendarny mistrz chasydzki Rabin Levi Icchak z Berdiczew mówił, że w ten szczególny Szabat każdej żydowskiej duszy zostaje ukazana wizja trzeciej Świątyni.

Celem tej wizji jest spowodowanie wewnątrz każdego Żyda tęsknotą by naprawdę ujrzeć tę budowlę, która zostanie wzniesiona przez B‑ga, i by zrobić tak wiele micwot jak to tylko możliwe w celu zrealizowania tego marzenia. Podczas gdy ta wizja może nie być oglądana fizycznymi oczami, dusza z pewnością jej doświadcza, i wpływa na osobę na podświadomym poziomie.

W Szabat nie odbywamy żałoby.

O ile to możliwe, w tym tygodniu hawdala winem lub sokiem winogronowym powinna być dana do wypicia dziecku – młodszemu niż wiek bar/bat micwy.

Wewnętrzny wymiar

"Kiedy rozpoczyna się miesiąc Aw, redukujemy naszą radość..."—Talmud, Taanit 26.

Cały miesiąc Aw uważa się za niedogodny czas dla Żydów. Nasi mędrcy doradzają, by Żyd, który ma wyznaczone przesłuchanie sądowe – lub cokolwiek podobnej natury – przeciwko nie-Żydom, podczas tego miesiąca, powinien przełożyć je na czas po miesiącu Aw, lub przynajmniej po Dziewięciu Dniach.

Z drugiej - pozytywnej - strony, w miarę jak zbliżamy się do Mesjańskiej Ery, kiedy te dni zostaną przemienione z dni smutku w dni radości, zaczynamy skupiać się na wewnętrznym celu zniszczenia, którym jest sprowadzenie nas na wyższy poziom wrażliwości oraz duchowości, i ostatecznie do odbudowy – nawet z jeszcze większą wzniosłością i chwałą – tego wszystkiego, co zostało zniszczone.

Dlatego staramy się, by kierować smutkiem przez uczestniczenie w dozwolonych celebracjach. Jest taki zwyczaj Chabadu, by każdego z Dziewięciu Dni ktoś kończył traktat talmudyczny, w celu napełnienia tych dni dozwoloną radością.

PRZYPISY

1 - Świątynia stanęła w płomieniach popołudniu 9-tego dnia miesiąca Aw, i płonęła jeszcze 10-tego.

2 - Przez zwyczaj, zakaz ten został rozciągnięty tak, że obejmuje jedzenie gotowane z mięsem. Jednakże, można jeść posiłki, które zostały przygotowane w mięsnych naczyniach.

3 - Buty nabyte specjalnie na 9-tego Aw – np. bButy zrobione z płótna lub gumy – mogą być noszone nawet jeżeli są nowe.


udostępnij