Edukacyjna lekcja od Mordechaja

r.

List Rebego Lubawiczera, Rabina Menachema M. Schneersona

Z B-żej Łaski
7 Adar, 5712
Brooklyn, N.Y.
Jedenasta Doroczna Konwencja Komitetu do Wsparcia Żydowskiej Edukacji, pod auspicjami Merkos L'Inyonei Chinuch, Inc.
Niech B-g was wszystkich błogosławi


Sholom u'Brocho


Z okazji waszej Jedenastej Dorocznej Konwencji mającej miejsce w niedzielę wieczór, Erew Purim, 5712, wysyłam,
z głębi serca, wam wszystkim — członkom, instruktorom i przyjaciołom, swoje pozdrowienia i najlepsze życzenia.

Śledziłem z głębokim zainteresowaniem pracę waszego Komitetu, od momentu jego ufundowania przez błogosławionej pamięci mojego teścia. Cieszę się widząc, że rośnie z roku na rok, w możliwościach i jakości, bo we wzroście leży znak życia. Wierzę, że będzie kontynuował wzrost i to w przyspieszonym tempie, zgodnie z życzeniem wielkiego fundatora, odpowiednio do potrzeb naszych czasów.

To, że wasza konwencja odbywa się tak blisko Purim jest pełne znaczenia i powinno nadać mu ton.
Nasi mędrcy mówią, że Cud Purim, który anulował dekret dotyczący Żydów, wywiódł ich ze śmierci do życia, fizycznie i duchowo, został spowodowany przez fakt, że Mordechaj zgromadził 22,000 żydowskich dzieci, których nauczał Tory i z którymi modlił się o B-że miłosierdzie. Przepoił ich duchem samopoświęcenia, tak że zadeklarowali jednomyślnie, "W życiu czy w śmierci nie odstąpimy od Mordechaja!"

Zapamiętajmy, że Mordechaj był jedną z głów Sanhedrynu, największym Żydem swoich czasów w nauce, pobożności i wszelkich możliwych atrybutach wielkości. Niemniej jednak, odłożył to wszystko na bok by umocnić podwaliny edukacji, naprawdę docierając do osoby, by nauczać świetej Tory z pobożnością i Mesiras Nefesz, szczególnie małe dzieci.

Takie jest głębokie przesłanie dla nas: Nie ważne na którym jest się etapie życia, i jak ważne wydają się czyjeś zajęcia, trzeba, w pierwszym rzędzie, poświęcić przynajmniej jakąś część czasu i starań na najważniejszy ze wszystkich celów — ocalenie naszego młodego pokolenia poprzez wszczepienie w nich oddania temu, co było dla nas święte od kiedy tylko nasi przodkowie otrzymali Torę na Górze Synaj; oddanie aż po samopoświęcenie. Jedynie w ten sposób możemy zyskać pewność, że młode pokolenie pozostanie z nami, i, co jest rzeczą naturalną, zapewnić egzystencję naszego narodu. Co więcej, tutaj leży nasza siła przeciwko wszelkim Hamanom, i nasze bezpieczeństwo pod B-żą opieką.

Życząc wam sukcesu w powiększaniu liczby swoich współpracowników i instruktorów i, ponad wszystko, liczby dzieci pod waszym wpływem.