Główne prawa żałoby w judaizmie

r.
"Wszechmogący ukoi smutek wasz, tych wszystkich, którzy w żałobie są po Syjonie i Jerozolimie..." Z pierwszego wrażenia, nie zrozumiały jest związek pomiędzy tymi dwoma aspektami. Jednak jak się podkreśla, właśnie w tym jest główne ukojenie, w jego głębokiej istocie…. Zarówno względem Syjonu, jak i Jerozolimy - nad nimi panowali Rzymianie, przed Rzymianami Babilończycy, ale tylko w Świątyni zbudowanej z drewna i kamienia, srebra i złota. Lecz Świątynia wewnętrzna, która jest w głęboko sercu każdego Żyda - nad nią nie mogą panować zaborcy świata, ona jest wieczna.  Podobnie z żałobą po człowieku: śmierć ma władzę jedynie nad ciałem, bytem materialnym, ale dusza jest wieczna, tylko uniosła się wysoko do świata prawdy. ANINUT - od momentu zgonu do pogrzebu: Jest to najbardziej spotęgowany etap w okresie żałoby. Podczas tego etapu nie próbujemy pocieszać opłakujących. W tym okresie rodzina zmarłego jest zwolniona od wszystkich nakazujących micw Tory (przykazania nakazujące jakieś czynności, jak na przykład, modlić się bądź zakładać tfilin). Nie wolno pomniejszać lub spłycać ból po stracie bliskiej osoby lub  skupienia się na przygotowaniach do pogrzebu. Na pewnym etapie aninut’u opłakujący bliscy zmarłego  rozrywają na sobie ubranie wierzchnie na znak żałoby. ______________________________________________________ 7 DNI - SIWA- siedmiodniowa żałoba od momentu pogrzebu. Opłakujący pozostają w domu zmarłego, nie pracują. Siedzą na niskich siedziskach, zakładają rozdarte ubranie oraz nie zakładają skórzanego obuwia. W ciągu tego tygodnia obowiązuje micwa odwiedzania opłakujących bliskich zmarłego  celem pocieszenia. _______________________________________________________ 30 DNI-SZLOSIM - 30-dniowy okres od dnia pogrzebu. Po okresie siwy, gdy opłakujący przestają siedzieć na niskich siedziskach, w okresie kolejnych dni kontynuują spełnienie określonych praw żałoby - ten okres trwa 30 dni od dnia pogrzebu. Prawa te obejmują m.in. zakaz zakładania nowych ubrań, strzyżenia włosów oraz golenia się. Nie wolno uczestniczyć w wesołych imprezach. ________________________________________________________ 12 MIESIĘCY - 12 miesięcy żałoby od dnia pogrzebu. W tym okresie, przez 12 miesięcy od dnia pogrzebu po śmierci rodziców w dalszym ciągu częściowo obowiązują prawa „30 dni-szlosim” (na przykład zakaz imprezowania)

udostępnij