HaChodesz

r.

Krótko przed zachódem słońca dnia 29 Adar, Haszem nakazał Mojżeszowi - ustanowienie księżycowego kalendarza. 
Jest to pierwsza micwa, jaką Haszem przekazał Narodowi Żydowskiemu. 
 
Dlaczego jest ostatni Szabat miesiąca Adar jest wyjątkowy?