HAKEHEL

r.

hakel-sukkot-western-wall-kotel-september-2015-cRok 2016 - Rok Hakehel

Oto słowa Tory wprowadzające nakaz: 

 

# I Mojżesz spisał naukę tę i oddał ją kapłanom, synom Lewiego, niosącym arkę przymierza Wiekuistego i wszystkim starszym Izraela. I rozkazał im Mojżesz, i rzekł: ”Po upływie siedmiu lat, w czasie roku umorzenia długów, w święto szałasów, gdy przyjdzie cały Izrael, by się ukazać przed obliczem

Wiekuistego, Boga twojego, na miejscu, które Sobie wybierze, - przeczytasz tę naukę przed całym Izraelem, tak by słyszeli. Zgromadź lud, mężczyzn i kobiety, i dzieci, i cudzoziemców, którzy są w bamach twoich, aby słuchali, i aby się uczyli; i obawiali się Wiekuistego, Boga waszego, i przestrzegali wypełnienia wszystkich słów tej nauki. Synowie też ich, którzy jeszcze nie wiedzą, niechaj słuchają i uczą się bojaźni wobec Wiekuistego, Boga waszego po wszystkie dni, które żyć będzie na ziemi tej, do której przechodzicie za za Jarden, aby ją posiąść” # ( Księga Dwarim, Parsza Wajelech, 31:9 -13)

Termin Hakhel (hebr הקהל) odnosi się do biblijnego przykazania gromadzenia się całego ludu Izraela, a także "obcych"  by wysłuchać czytanie Tory przez króla Izraela raz na siedem lat. 

Oryginalnie ceremonia HAKEHEL odbyła się na terenie świątyni w Jerozolimie w okresie Święta Sukkot raz na siedem lat. Według Miszny, „nakaz zgromadzenia"  - מצות הקהל (micwot hakhel) regularnie był spełniany w okresie pierwszej i drugie Świątyń. Micwa Hakhel miała bowiem swój sens, gdy wszyscy Żydzi mieszkali w Izraelu. 

W 20 wieku, Rebbe, Rabin Menachem Mendel Schneerson, wielokrotnie nawoływał wszystkich Żydów do wykorzystania Roku Hakhel by się gromadzili, niezależnie od miejsca zamieszkania, by się wzajemnie wspierać, jednoczyć się, do szerzenia nauki Tory i ich przestrzegania.