Jakub i Ezaw

r.

Narodziny bliźniaków
Dwadzieścia lat przeszło od ślubu Izaaka i Rebeki, jednak wciąż nie byli błogosławieni dziećmi.  W końcu B-g odpowiedział na modlitwy Izaaka, i Rebeka urodziła bliźniaki. Pierwsze dziecko było pokryte włosami, jak dorosły człowiek, rodzice nazwali go Ezaw (od hebrajskiego słowa osso – „koniec”) Drugie dziecko trzymało się za piętę Ezawa, i Izaak nazwał go Jakub (Jaakow – „ten który trzyma za piętę”).
Jakub i Ezaw dorastają
Mimo tego, że dzieci były bliźniakami i wychowywały się razem, posiadały odmienne charaktery. Jakub cały czas był w domu, spędzał czas ucząc się ze swym ojcem i dziadkiem Abrahamem. Ezaw zaś uciekał do oszustwa by nie zajmować się nauką, i większość czasu spędzał na polach. Lubił polować i zabijać, często nie było go w domu wiele dni podrząd.
Śmierć Abrahama
Abraham dożył  do sędziwego i szczęśliwego wieku i zmarł w wieku stu siedemdziesięciu pięciu lat. Jego synowie, Izaak i Iszmael pochowali go w jaskini Machpela.
Ezaw zabija Nimroda


W dniu śmierci Abrahama Ezaw był jak zwykle na polach. Zgubił się i próbował odnaleźć drogę do domu gdy przybył król Nimrod z dwójką służących.  Ezaw schował się za kamień, a gdy Nimrod był nie ochraniany, zabił go i stoczył bój ze sługami, którzy przybyli na pomoc swojemu panu. Ezaw uciekł z szatami króla Nimroda, które były szatami Adam, które potem należały do Noego. Syn Noego, Ham, który był dziadkiem Nimroda, otrzymał je, a potem zostały one własnością Nimroda. Owe niebiańskie szaty uczyniły Nimroda potężnym i umiejętnym myśliwym i władcą nad pozostałymi królami. Teraz Ezaw wszedł w posiadanie najbardziej wartościowej i wymarzonej własności jakiej myśliwy mógł pragnąć.
Jakub kupuje pierworodztwo
Pierworodztwo było świętym przywilejem, którym cieszył się pierworodny syn. Ten przywilej sprawiał, że pierworodny był prawdziwym dziedzicem i następcą swojego ojca, jako głowa rodziny. Pierworodny syn Izaaka musiał się poświęcać na służbę B-gu i świętym tradycją rodziny. Jednak w przypadku Ezawa stało się dość szybko oczywiste, że to nie on powinien spełnić ten święty obowiązek. Ezaw nie chciał nieść takiej odpowiedzialności, woląc szczęśliwe i beztroskie życie jako myśliwy. Jakub natomiast idealnie pasował do roli następcy. W dniu gdy Ezaw powrócił z rozstrzygającej wyprawy myśliwskiej, a jego ubranie nadal było pokryte mieszanką krwi i błota, Jakub skarcił go za zaniedbywanie swojego świętego obowiązku jako pierworodnego. Ezaw wyśmiał Jakuba i mówił bardzo szyderczo o pierworodztwie. Jakub był zszokowany takim szydzeniem i brakiem szacunku wobec świętego obowiązku pierworodnego, więc zaproponował, że kupi od Ezawa pierworodztwo, na co Ezaw się zgodził. Tak oto Jakub wszedł w posiadanie czegoś, co miłował bardziej niż wszystkie skarby świata.
Izaak udaje się do Filistyny
Po śmierci Abrahama głód znowu nawiedził ziemie Kanaan. Izaak chciał pójść w ślad swojego ojca Abrahama  i udać się do Egiptu, lecz B-g zabronił mu opuszczania ziemi którą obiecał jego ojcu, więc Izaak zawędrował tylko do ziemi Filistyńczyków. Izaak przedsięwziął takie same środki ostrożności jak jego ojciec, gdy ten żył wśród Filistyńczyków. Powiedział, że Rebeka to jego siostra, a nie żona. Król Abimelech chciał poślubić Rebeke, gdyż nie widział nigdy tak pięknej kobiety. Gdy jednak dowiedział się, ze Rebeka jest naprawdę żoną Izaaka, bał się dotknąć jej lub Izaaka. Kiedy Izaak stał sie bardzo zamożny, Filistyńczycy zaczęli zazdrościć mu, i kazali odejść.  Izaak udał się do Beer Szewy, gdzie mieszkał jego ojciec, Abraham. Niedługo po tym Abimelech przybył odwiedzić Izaaka i przeprosić za swój wrogi czyn. Abimelech poprosił Izaaka o porozumienie pokojowe, na co ten przystał i Abimelech powrócił do swojej ziemi.