Jom Kippur – unieważnienie ślubów, powrót do podstaw

r.

Unieważnienie ślubów

Słuchajcie panowie, sędziowie rzeczoznawcy. Za wszelkie ślubowanie, przysięgę lub zakaz, nawet zakaz czerpania korzyści, który narzuciłem sobie lub innym, w każdym wyrażeniu [oznaczającym] zakaz, i za każde wypowiedzenie, które wyszło z moich ust lub ślubowanie, które złożyłem i powziąłem postanowienie w sercu, nawet [jeśli dotyczyło to] spełnienia jakiegoś przykazania lub jakieś dobrego postępowania, które wdrożyłem trzykrotnie i nie uczyniłem założenia, że będzie to „bez ślubowania”, tak za coś, co robiłem wobec siebie jaki i wobec innych, tak za te, które są mi znane jak i te, które już zapomniałem – za wszystkie żałuję odkąd je powziąłem i zwracam się z prośbą i upraszam o ich unieważnienie. I nie ubolewam, Boże uchowaj!, za spełnienie dobrych czynów, które zrobiłem, żałuję tylko, że nie powiedziałem dosłownie „oto uczynię tę rzecz bez ślubowania, przysięgi i [powzięcia] postanowienia w sercu.” Dlatego zwracam się z prośbą do waszego autorytetu o unieważnienie. Za wszystko [to] żałuję, za wszystkie wspominanie [rzeczy] – czy były to czyny, które odnosiły się do ciała czy do duszy, czy do pieniędzy. Oto zgodnie z prawem, kto żałuje i prosi o unieważnienie, musi sprecyzować ślubowanie, jednak wiedzcie panowie, że są one liczne i nie sposób je sprecyzować. I nie proszę o unieważnienie tych ślubowań, których nie da się unieważnić, dlatego niech będą w waszych oczach, jakbym je wyliczył.

Ci, którzy unieważniają ślubowanie mówią trzy razy:

Wszystko niech będzie ci unieważnione, wszystko niech będzie ci wymazane, wszystko niech będzie ci dozwolone. Nie ma tu ani ślubowania, ani przysięgi, ani zakazu ani [wyrażenia] zgody i postanowienia w sercu, ale jest tu wybaczenie, darowanie i odkupienie. Tak jak my unieważniamy [mocą] sądu na dole, niech będzie unieważnione w sądzie na Górze.

Proszący mówi następnie:

Oto ja składam oświadczenie przed wami i odwołuję, odtąd i na przyszłość, wszelkie ślubowania i wszelkie przysięgi, i zakazy i [wyrażenie] zgody i postanowienia w sercu, które ja sam na siebie przyjmę, oprócz ślubowania postu podczas minchy, a jeśli zapomnę o warunku tego oświadczenia i złożę ślubowanie, od dziś i w przyszłości – żałuję za nie od teraz i robię warunek co do nich, że wszystkie będą nieważne i odwołane, nie mają mocy i nie są ustanowione, i całkowicie nie są wiążące – za wszystkie żałuję, od teraz na zawsze.

Ci, którzy unieważniają ślubowanie mówią następnie:

Wszystko niech będzie ci unieważnione, wszystko niech będzie ci wymazane, wszystko niech będzie ci dozwolone. Nie ma tu ani wyjęcia spod prawa, ani odrzucenia ani klątwy, ale jest tu wybaczenie, darowanie i odkupienie. Tak jak jest ci unieważnione przez sąd na dole, tak niech będzie ci unieważnione przez sąd na Górze i nie będzie miało żadnego odbicia. Oby wszystkie przekleństwa zamieniły się na błogosławieństwo jak jest napisane (Dewarim 23:6): „Haszem, twój Bóg, zamieni ci przekleństwo na błogosławieństwo, bo Haszem, twój Bóg, cię kocha.”

Jom Kippur

Powrót do podstaw

Załóżmy, że firmie nie udało się zrealizować zeszłorocznych wytycznych i odeszła od początkowego planu. Czas powrócić do pierwotnych strategii.

Szczegółowe dokumenty i raporty nie wystarczą. To, czego nam potrzeba to klej. Potrzebne nam spoiwo tak mocne, aby wszystkie niedociągnięcia zostały zapomniane i aby nikt nie pragnął niczego innego niż dobro bliźnich. Dlatego właśnie Jom Kippur nazywamy Dniem Pojednania – dniem, kiedy jednoczymy się z naszym Źródłem na Wysokościach.

Post

Niektórzy sądzą, że Jom Kippur to smutny dzień, ale jak może najświętszy dzień roku być smutny?

Rzecz w tym, że zajmowanie się naszymi fizycznymi potrzebami tego dnia przerywałoby skupienie, rozłączyło to intensywne połączenie i spychało nas z powrotem do przyziemnego świata. Dlatego też ubieramy się w tym dniu na biało. Chcemy pamiętać, że dziś jesteśmy wyżej niż aniołowie, którzy nie potrzebują jedzenia ani picia.

Przygotowania

Zjedz dwa obfite posiłki w dniu poprzedzającym Jom Kippur – to micwa. Tak naprawdę, najeść się do syta przed Jom Kippur jest równie ważne co post w czasie Jom Kippur.

Pij dużo płynów i wystrzegaj się ciężkich pokarmów. Staraj się nie jeść orzechów i innych rzeczy, które wchodzą między zęby.

Jeżeli masz dzieci, połóż ręce na głowie każdego z nich po kolei i pobłogosław.

Kiedy Słońce chyli się ku horyzontowi w wieczór - Erew Jom Kippur uroczysta modlitwa Kol Nidre przenika naszą duszę. Najistotniejsza z modlitw Widui – powtarzana 10 razy przez kolejne 26 godzin – to skruszone wyznanie naszych grzechów. To moment kiedy przyjmujemy na siebie odpowiedzialność za każdą krzywdę jaką mogliśmy wyrządzić innym. Niełatwo jest spamiętać wszystkie błędy jakie popełniliśmy i dlatego modlitewnik zawiera listę grzechów uporządkowaną alfabetycznie.

W Jom Kippur rano, po czytaniu Tory, odmawia się Jizkor - modlitwa pamięci tych, którzy odeszli. Zobowiązujemy się do darowizn w imieniu rodziców i innych najbliższych, którzy są teraz w „świecie prawdy”. Niemniej, nie wolno dawać datków w dniu samego święta Jom Kippur, gdyż tego dnia nie dotykamy pieniędzy ani nie wypisujemy czeków.

Jom Kippur to najświętszy dzień roku żydowskiego.

W tym dniu:

>nie pracujemy w Jom Kippur

>nie jemy i nie pijemy (oprócz sytuacji, w których istnieje zagrożenie życia)

>nie kąpiemy się i nie bierzemy prysznica

>nie myjemy się więcej niż trzeba

>wstrzymujemy się od stosunków małżeńskich

>nie nosimy skórzanego obuwia

Z każdą kolejną modlitwą dusza jest coraz bardziej wyzwalana i wspina się wyżej.

Kulminacją jest modlitwa Neila, ostatnia modlitwa tego dnia, w czasie której Bramy Niebios zaczynają się zamykać. Na zakończenie Neili całe zgromadzenie z przejęciem odmawia Szma Israel po czym dmie się w szofar aby dopełnić świętości dnia i aby obwieścić bliskie nadejście święta Sukkot.

 


udostępnij