Kaligrafia

r.

Litery w zwoju Tory pisane są "asyryjskim" pismem; różne inne pisma i czcionki w których hebrajski jest zazwyczaj pisany czy drukowany nie są ważne. Linie muszą być doskonale proste i równe. Liczne prawa wyszczególniają precyzyjnie kształt każdej litery, a jeśli brakuje chociaż jednej z nich, albo też w niektórych przypadkach, jest tylko poszarpana lub zaplamiona, to cały zwój Tory jest nie-koszerny. Drukowany zwój Tory, nawet jeśli jego litery są odpowiednie do wymaganej formy, nie jest ważny.
Ponieważ zwój Tory ucieleśnia świętość swojego przekazu, należy być skoncentrowanym wyłącznie na jego czystym tekście; wszelkie ilustracje i artystyczne dekoracje są zabronione.