Ketuba – Kontrakt małżeński

r.

Jak:
Ketuba
Po tym, jak pan młody nasunie na palec swojej oblubienicy obrączkę, zostaje odczytana ketuba. Ketuba to wiążący prawnie dokument, który nakłada na męża zobowiązania wobec żony pokazując tym samym, że małżeństwo to coś więcej niż związek duchowy i fizyczny, ale również obowiązek prawny i moralny. Ketuba między innymi wymienia podstawowe obowiązki pana młodego takie jak zaspakajanie potrzeb żony, jeżeli chodzi o głód, odzież i okazywanie uczuć.


Odczytanie ketuby nie ma znaczenia z punktu widzenia halachy, służy natomiast naznaczeniu podziału pomiędzy dwoma etapami zaślubin -- kiddushin oraz nisu'in.
Zaszczyt odczytania ketuby przeważnie przysługuje osobie uczonej w Torze – osobie, która jest w stanie płynnie odczytać tekst w języku aramejskim.
Następnie, po przeczytaniu, ketuba wędruje do rąk pana młodego, który przekazuje ją swojej wybrance. 1 Teraz ketuba zostaje odłożona na bok, w bezpieczne miejsce, gdzie będzie leżeć przez pozostały czas ślubu.
Pod tym adresem znajduje się pełny opis znaczenia ketuby jak również szczegółowe objaśnienie zawartych tam zobowiązań.
Znaczenie w Kabale:
Ketuba stanowi document upamiętniający zaślubiny B-ga z ludem Izraela, gdy Mojżesz otrzymał Torę, “Księgę Przymierza” i odczytał ją Żydom, co poprzedzało “ceremonię ślubną” na górze Synaj. W Torze B-g, pan młody, zobowiązuje się zaspokajać wszelkie potrzeby fizyczne i duchowej swojej wybranki. Ten właśnie, bezcenny kontrakt małżeński stanowił o naszym przetrwaniu przez tysiąclecia, które były świadkiem zniknięcia z powierzchni ziemi wielu potęg i narodów.
Przypisy
1.
Jeżeli panna młoda jest niddah (nie zanurzyła się w mykwie przed ślubem), rabin prowadzący ceremonię przekazuje pannie młodej ketubę bezpośrednio.
Kilka słów o artyście: David Brook mieszka w Sydney w Australii i trudni się sprzedażą swoich dzieł od wieku szkolnego. Obecnie zajmuje się także rysunkiem i tworzeniem obrazków na potrzeby sieci. Możliwość obejrzenia oraz zakupu jego prac, jest możliwa za pośrednictwem strony davidbrookpaintings.com