Uświęcenie księżyca – Kiddusz Lewana

r.

Raz w miesiącu, gdy księżyc ponownie ukazuje się na niebie, recytuje się specjalne błogosławieństwo nazywane „Kiddush Lewanah " („Uświęcenie księżyca", chwaląc Stwórcę dla jego cudowną pracę, którą opisuje astronomia.Kiddush Lewanah jest recytowany po zmroku, zwykle w sobotę wieczorem. Błogosłąwieństwo to można odmawiać, poczynając od trzeciej nocy po ukazaniu się księżyca, aż do jego pełni (tzn. do ok. piętnastego dnia miesiąca księżycowego). Błogosławieństwu towarzyszą recytacja psalmów i fragmentów Talmudu, często też pieśnie i tańce pełne radości, ponieważ nasz naród jest porównywany do księżyca – odradza się i odradza na nowo na pzstrzeni całej historii. Kiedy błogosławimy księżyc, odnawiamy naszą ufność, że bardzo szybko, światło B-skiej Obecności wypełni całą ziemię, a naród żydowski powróci z wygnania swojego domu.

(ilustracja: Art by Zalman Kleinman | Courtesy Rosa Kleinman | Via Zev Markowitz / Chai Art Gallery)