Kobiety i Mężczyźni

r.

Kobiety i Mężczyźni w wypowiedziach Rebbe z Lubawicza

"Po wielu tysiącach lat panowania mężczyzn, znajdujemy się teraz na początku okresu kobiecego, kiedy to właśnie ważność kobiety staje się powszechnie uznawana i cały świat uświadomia sobie istnienie harmonii pomiędzy kobietą a mężczyzną". Rebbe Pewnego razu przyszła do Rebbe'go para małżeńska z kłopotami we współżyciu. Kobieta skarżyła się, że jej mąż wiecznie zajęty jest swoją pracą a kiedy wreszcie wraca do domu i znajduje czas na rozmowę z nią, to cały czas ją krytykuje i wydaje rozkazy. Mężczyzna zaś twierdził, że żona go nie szanuje i nigdy nie słucha jego propozycji.

    „Dlaczego ty uważasz, że ona ma ciebie słuchać?” zapytał Rebbe.     „Bo żona powinna słuchać się męża” odpowiedział.     „Ale dlaczego żona ma się słuchać męża?” zapytał Rebbe.     „Bo mąż jest panem domu”.      „Nie” powiedział Rebbe. „Przede wszystkim to ty jako mężczyzna powinieneś spełniać nakaz szanowania żony bardziej niż własnego ciała i wówczas dobra żona będzie miała powód do miłości i szacunku do męża, natomiast jeżeli mężczyzna nie spełnia swoich obowiązków to kobieta powinna zwrócić na to uwagę mężowi, oczywiście robiąc to z należytym szacunkiem”. Czy kobiety są takie same jak mężczyźni czy też nie? Dzisiejsze społeczeństwo dopiero teraz zaczyna się wgłębiać w prawdziwe różnice między kobietami i mężczyznami. Oprócz różnic widocznych gołym okiem w psychologii, istnieją także różnice w sposobie myślenia, zachowania się i w sposobie mówienia. Aby zrozumieć naturę kobiety i mężczyzny, musimy się przede wszystkim pozbyć subiektywnego podejścia ograniczającego nasze możliwości spojrzenia z pozycji Pana B-ga. Zarówno kobiety jak i mężczyźni zostali stworzeni w tym samym celu połączenia duszy z ciałem po to by polepszyć ten świat i go uświęcić. Jeżeli chodzi o służbę B-gu to nie ma między nimi żadnej różnicy poza sposobem jej wyrażania. Co ma robić kobieta a co mężczyzna? Mężczyzna i kobieta reprezentują dwie formy energii B-skiej – są to pierwiastki żeński i męski jednej duszy. Bóg nie jest ani męski ani żeński tym niemniej posiada dwa pierwiastki Acilut (Szlachetności). Pierwiastek męski – bardziej agresywny i pierwiastek żeński – delikatniejszy. Aby żyć pełnym życiem człowiekowi są potrzebne oba te pierwiastki energii: siła wyrazu i siła rozwagi, siła mocy i siła delikatności, siła wpływania i siła otrzymywania. Najbardziej idealnym stanem jest kiedy te energie łączą się tworząc jedność. Mężczyźni są fizycznie silniejsi. Z natury mężczyzna często jest bardziej agresywny i mniej skryty. Kobieta zaś zawiera w sobie wewnętrzną szlachetność, co nieraz jest przyjmowane przez społeczeństwo jako oznaka słabości, ale tak naprawdę właśnie ta cecha robi większe wrażenie niż nawet największa siła fizyczna. Prawdziwa ludzka szlachetność nie jest krzykliwa i przemawia do nas mocnym, stabilnym głosem wydobywającym się z wnętrza człowieka. Kobieta jest delikatna ale nie słaba zaś mężczyzna jest agresywny ale nie zezwierzęcialy. Aby zarówno kobieta jak i mężczyzna stanowili całość, muszą oni zawierać w sobie obie energie. Nie chodzi o to by kobiety i mężczyźni byli tacy sami, bo zarówno kobiety jak i mężczyźni powinni być sobą. Trzeba rozumieć, że B-g dał każdemu z nas specyficzne właściwości abyśmy mogli dotrzeć do celu i że najważniejszym naszym zadaniem jest wykorzystać te właściwości. Jaką korzyść wynika dla obu płci? Pomimo tego, że ruch feministyczny wzywa, zresztą z niemałą racją, do zniesienia władzy mężczyzn i do zrównania praw kobiecych, to trzeba jednak zbadać dogłębnie niektóre nieporozumienia wynikające z naszego ega lub z naszych potrzeb nie mających wiele wspólnego z najważniejszym naszym celem służby B-żej. Prawdziwe wyzwolenie kobiet nie jest dążeniem do równości w męskim świecie, lecz raczej wyzwoleniem uświęconych cech kobiecych i ich wykorzystaniu dla dobra całej ludzkości. Po tak wielu latach hegemonii męskiej stoimy u progu ery kobiecej i powrotu do wyższych wartości. Doszliśmy do wniosku, że osiągnięcie dóbr materialnych nie czyni nas bardziej szczęśliwymi i że istnieje wewnętrzne przeciwieństwo pomiędzy życiem materialnym a życiem wartościowym. Już zdołaliśmy udowodnić, że jesteśmy w stanie użyć naszych sił do zniszczenia demonów krążących wokół nas. Teraz powinniśmy zająć się tkwiącą w nas świętością. Zarówno mężczyźni jak i kobiety powinni zająć się ralizacją swoich równoprawnych zadań w celu wspólnego polepszenia naszego życia. Aby przestać wykorzystywać kobiety, mężczyźni powinni się skoncentrować na używaniu ich predyspozycji do władzy na lepsze niż dotychczas cele. Swoją siłę powinni oni używać w obronie kobiecości i w jej zachowaniu, a także w pomocy kobietom ujawnienia swojego prawdziwego potencjału, co jest niewątpliwie bardzo potrzebne ludzkości. Nauczmy się co znaczy być kobietą a co mężczyzną. Nauczmy się czym jest energia kobieca a czym męska. Nauczmy się żyć zgodnie z naszym kobiecym lub męskim potencjałem. Nauczmy się utrzymywać równowagę pomiędzy tymi energiami po to by żyć twórczo, sensownie – w świętości. No i na koniec nauczmy się doceniać i szanować naszego mężczyznę lub kobietę.

(opracowanie wg Simona Jakobsona)