Koel Tora – 17.12.2018

r.
O prawdomówności i powadze przysięgi (ciąg dalszy) W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bawa Mecyja - jego pierwsze rozdziały - str. 3A. Rozdziale tym poruszone są zagadnienia związane ze znaleziskiem, czyli chodzi o rzeczy znalezione. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje). Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.  

http://