Kolel Tora – 02.01.2018

r.

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kollel zawiera shiurim (wykłady) i naukę sedarim(sesje).

Prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska.
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. o załadunku i rozładunku, kiedy jest strata pieniężna, też o pomocy zwierzętom - kontynuacja analizy tematów poprzednich sesji z dalszym rozwinięciem .