Kolel Tora – 04.12.2017

r.

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kollel zawiera shiurim (wykłady) i naukę sedarim(sesje).

Prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska.

W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. o zakazach i nakazach B-skich, o przestrzeganiu Szabatów; ciekawe rozważania na temat szacunku do rodziców oraz posłuszeństwie wobec Najwyższego. Na początku wykładu - przypomnienie wcześniejszego tematu - co wolno, czego nie wolno powierzyć znajomemu, sąsiadowi ze swoich własnych rzeczy, gdy się wyjeżdża z domu.