Kolel Tora – 28.12.2017

r.

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kollel zawiera shiurim (wykłady) i naukę sedarim(sesje).
Prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska.
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. o zakazach i nakazach B-skich, o załadunku i rozładunku - o pomocy zwierzętom, kontynuacja tematów poprzednich sesji z dalszym rozwinięciem..... - nie posłuchać się ojca czy złamać micweę ?.....