Kolel Tora – 13.02.2019

r.

http://

Omawiany jest traktat Bawa Mecja 5A. Przyznałeś się tylko do części długu, to nie ma długu?! Gdy słowo przeciwko słowu - w świecie przysięgi są różne wyjątki. Różne interpretacje sytuacyjne. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje). Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.