Kolel Tora – 14.08.2017

r.

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kollel zawiera shiurim (wykłady) i naukę sedarim (sesje).

Prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska

W nagraniu omawiany traktat Talmudu  Bava Mecija: