Kolel Tora – 15.05.2019

r.

Omawiany jest traktat Bawa Mecja 7B - powtórzenie materiału
Rozstrzygnięcie sporów
Mowa o wekslach oraz stronach - pożyczkobiorca - pożyczkodawca.
Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.https://soundcloud.com/chabad-lubawicz/kolel-tora-15052019