Kolel Tora – 26.12.2018

r.
Jaka grzywna za przestępstwo, kradzież...?! Qal wahonmer. W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bawa Mecyja - 3B. (cd) Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje). Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

http://