Kolel Tora – 28.02.2019

r.
http:// "Nie kłam! Nie wzywaj imię B-ga nadaremnie!" O fałszywych przysięgach - jak się dowiedzieć prawdy?.... Rozważania mędrców. Omawiany jest traktat Bawa Mecja 5B. Rola świadków przy rozstrzyganiu sporów oraz rola przysięgi - opinię mędrców, ciąg dalszy tematu Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje). Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.