Kolel Tora – 28.05.2019

28 Maj, 2019 r.
O wekslach ciąg dalszy - obie strony "trzymają" weksel - do kogo należy? Rozdział - Bawa Mecja 7B. Rozstrzygnięcie sporów - propozycje rozwiązań. Mowa o wekslach oraz stronach - pożyczkobiorca - pożyczkodawca. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje). Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

http://