Kolel Tora-Wykład na Rosz HaSzana Chassidus

r.

Wykład Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera poświęcony Rosz HaSzana Chassidut:

https://www.chabad.org.pl/kartli-z-historii-biblijnej/1022-19-kislew

Wykład odbywa się w ramach kolejnej sesji Kolel Tora.

Są również pytania słuchaczy oraz odpwiedzi Rabina.