Korzenie życia

r.

Korzenie Życia

Cvi Freeman


Jesteśmy drzewami, żyjącymi na raz podwójnym życiem. Jedno życie przebija się przez ziemię na ten świat – gdzie, ze wszystkich naszych sił, zmagamy się by wzrosnąć nad ziemię, walczymy o jej słońce i rosę, oraz desperacko staramy się by nie zostać wyrwani przez gawłtowne burze czy strawieni przez ogień.


Mamy jeszcze nasze korzenie, głęboko pod ziemią, nieruchome i spokojne. To nasze starożytne matki i ojcowie, Abraham, Sara, Izaak, Riwka, Jaakow, Lea i Rachel. Leżą oni głęboko wewnątrz nas, w samym naszym rdzeniu. Dla nich, nie istnieją burze, ani walka. Istnieje tylko Jeden, Nieskończony, dla którego cały kosmos z wszystkimi jego wyzwaniami nie jest niczym więcej jak tylko fantazją odnawianą w każdym momencie z unicestwienia.


Nasza siła leży w więzi z nimi, z ich opieką pokonamy burze, wprowadzimy piękno na świat, w którym zostaliśmy zasadzeni.