Liść

r.

Z pism i wypowiedzi Rabina Josefa Icchaka z Lubawicz


Było lato 1896 roku, wraz z ojcem spacerowaliśmy po polach Baliwki – wioski w pobliżu Lubawicz. Zboża były już prawie dojrzałe, a pszenica i trawa kołysały się łagodnie w powiewach wiatru.


Ojciec powiedział do mnie: "Zobacz jaka pobożność! Każda chwila każdego kłosa i źdźbła trawy były już zawarte w B-żej Przedwiecznej Myśli Stwórczej, w uchwycającej wszytsko B-żej wizji historii, i jest prowadzona przez B-żą Opatrzność ku B-żym celom".


Idąc dalej, weszliśmy do lasu. Pochłonięty tym co usłyszałem, podekscytowany łagodnościścią i powagą słów ojca, w zamyśleniu zerwałem liść z drzewa, które mijaliśmy. Trzymając go przez chwilę w rękach, kontynuowałem zadumany spacer, od czasu do czasu oddzierając mały kawałek liścia i rzucając go na wiatr.


"Świętobliwy Ari"[1], powiedział do mnie ojciec, "mówi, że nie tylko każdy liść na drzewie jest kreacją, w które zainwestowano B-skie życie, stworzoną w szczególnym celu wewnątrz B-żej intencji tworzenia, lecz również, że wewnątrz każdego pojedynczego liścia jest iskra duszy, która zeszła na ziemie by znaleźć dla siebie korektę i dopełnienie”.


"Talmud", kontynuował ojciec, "stanowi, że 'człowiek jest zawsze odpowidzialny za swoje czyny, obojętnie czy w czuwaniu czy we śnie'. Zróżnicowanie czuwania i snu jest wewnętrzną zdolnością człowieka, jego intelektu i emocji. Zewnętrzne zdolności funkcjonują tak samo dobrze podczas snu, jedynie wewnętrzne zdolności są zmieszane. Tak więc sny stawiają nas wobec sprzecznych prawd. Spacerujący człowiek widzi rzeczywisty świat, śpiący – nie. To jest głębsze znaczenie czuwania i snu: kiedy ktoś nie śpi widzi B-skość; kiedy śpi – nie”.


"Mimo tego, nasi mędrcy utrzymują, że człowiek zawsze jest odpowiedzialny za swoje zachowanie, bez względu na to czy czuwa czy śpi. Tylko w tym momencie, gdy rozmawialismy o B-żej Opatrzności, i, bezmyślnie, zerwałeś liść, bawiłeś się nim rękoma, zwijając go, zgniatając i rwiąc go na kawałki, rozrzucając je na wszystkie strony”.
"Jak ktoś może być tak nieczuły wobec Stworzenia B-skiego? Ten liść został stworzony przez Wszechmogącego w szczególnym celu i jest nasycony B-ską siłą życia. Ma ciało i ma swoje życie. W jaki sposób 'ja' tego liścia jest gorsze od twojego?"


PRZYPISY


[1] Mistrz Kabały Rabin Izaak Luria, 1534-1572.