Łuski i płetwy

r.

Josef J. Jakobson
11go września, 1941:
W Arlingtonie, Virginia, Departament Obrony Stanów Zjednoczonych rozpoczyna budowę swojego nowego sztabu generalnego: Pentagon.
Tego samego dnia, nowy imigrant Rabin Menachem Mendel Szniorson – w dalniejszym znany jako Rebe z Lubawicza, pisze w swoim dzienniku dwa traktaty na temat jak stworzyć człowieka bardziej moralnego i produktywnego - człowieka: „płetwy” i „łuski.”
W parę dni potem niemiecka armia zdobywa Kiew (stolicę Ukrainy) i morduje 100.000 ludzi w lesie zwanym Babi Jar.
11go września, 2001:
Cały świat jest w stanie szoku kiedy pasażerskie samoloty rozbijają się o Pentagon i Światowe Centrum Handlowe (World Trade Center) zabijając tysiące ludzi.


                                          _________________________________________
„Ze wszystkiego co jest w wodzie wolno ci jeść: wszystko co ma płetwy i łuski, wolno ci jeść. Natomiast wszystkiego co nie ma płetw i łusek, nie wolno ci jeść (1).”
Talmud stwierdza: „Wszystko {ryby} co ma łuski ma także płetwy {a więc są koszerne}; istnieją {ryby} z płetwami ale bez łusek {i dlatego są one niekoszerne}(2).”
Z powyższego wynikają dwa pytania: Po peirwsze czemu płetwy i łuski stanowią charakterystykę różniącą pomiędzy rybą koszerną a niekoszerną? Po drugie, jak sam Talmud się pyta czemu płetwy są przedstawione jako znak rozpoznawczy koszernej ryby, chociaż jest to zupełnie zbędne skoro ryba z łuskami zawsze posiada także płetwy?
 Jedzenie i jego moc
Kabała naucza, że atrybuty ryb, a także wszystkich zwierząt, odzwierciedlają ich psychologiczne i duchowe wartości oraz, że spożywane jedzenie ma bardzo znaczący wpływ na psychikę człowieka. Dlatego spożywanie  mięsa danego zwierzęcia powoduje,że „osobowość” tegoż zwierzęcia wpływa w jakiś sposób na jedzącego.
Ambicja & Kierunek
11go września, 1941 roku napisał Rebe z Lubawicza w swoim dzienniku: Stanowiąc zbroję chroniącą ciało ryby, łuski reprezentują szczerość, która nas chroni przed wieloma pułapkami jakie nas zastawia nam życie. Człowiek szczery nie oszuka swojego klienta i to wbrew możliwym korzyściom finansowym jakie mógł by osiągnąć. On nie skłamie przyjacielowi, pomimo ewentualnego profitu krótkoterminowego. On nie zdradzi żony w obliczu wielkiej pokusy. Szczerość i prawowitość oznaczają posiadanie absolutnych standardów w rozróżnianiu dobra od zła a także zobowiązanie do moralności znajdującej się wyżej od chwilowej chęci lub pokusy oraz przejściowego nastroju. Szczerość chroni nasze dusze przed wszelką pokusą.
Płetwy są to organy podobne do skrzydeł i służą rybom do poruszania się do przodu, a z naszego punktu widzenia reprezentują ambicję. Zdrowe poczucie ambicji pozwala nam poznać nasze możliwości i motywuje nas do ich maksymalnego wykorzystywania w celu przemierzenia przestrzeni życiowej pozostawiając po sobie ślady naszej działalności tu na ziemi.
Ambicja czy raczej szczerość?
Jaka cecha jest ważniejsza – płetwy czy łuski? Co powinno stanowić główny cel edukacji? Czy mamy się koncentrować na wpajaniu naszym dzieciom pewności siebie i wiedzy, która im pozwoli stać się pełnowartościowymi ludźmi, czy też raczej wychowanie w duchu zasad  robienia dobra powinno być ważniejsze od robienia dobrze? A może i jedno i drugie jest tak samo ważne?
Talmud naucza, że wszystkie ryby posiadające łuski jednocześnie posiadają płetwy, natomiast istnieją ryby posiadające płetwy ale pozbawione łusek i że te ostatnie są niekoszerne.
W przenośni znaczyło by to, że człowiek o wielkiej ambicji ale nieszczery jest „niekoszerny.” Tego rodzaju osoba może być kimś bardzo ambitnym i umotywowanym ale moralnie chorym człowiekiem. Niektórzy z naszych polityków stanowią przykład ludzi z „płetwami” ale bez „łusek.”
Z drugiej strony, jest napisane w Talmudzie, że wszystkie ryby z łuskami posiadają jednocześnie płetwy. Co oznacza, że choć szczerość jest podstawą to jednak ambicja także jest bardzo ważna. Wspominając płetwy jako jedną z oznak koszerności Tora stara się nam wytłumaczyć, że nie wystarcza być szczerym i prawowitym lecz naszym zadaniem jest także pozytywnie wpływać na nasz świat. Z Talmudu wynika, że jeżeli będziemy nauczać nasze dzieci prawowitości i szczerości oraz służby w imieniu moralności Bożej, bez żadnej korzyści osobistej, to napewno płetwy same się w nich rozwiną i bezwzględnie na ich pozostałe zdolności, znajdą w sobie dosyć sił i chęci na polepszanie tego świata.
Bezwzględna Ambicja
Wydarzenia z września 2001 roku jak i te ze września 1941, zmieniły dramatycznie nasze spojrzenie na świat. Była to demonstracja destruktywnej siły ogromnie ambitnych, niemoralnych i skorumpowanych ludzi. Sądzę, że w zapisie w swoim dzienniku z 11go września 1941 Rebe starał się nam uprzytomnić, że jeżeli nie chcemy by zło tryumfowało to musimy się zdecydowanie przeciwstawić ludzkim rybom z płetwami ale bez łusek.