Modlitwa dziękczynna po posiłkach

r.

Jak:
Posiłek weselny wieńczy Modlitwa dziękczynna po posiłkach oraz odmówienie Sheva Brachot, 1 , tych samych siedmiu błogosławieństw, które były recytowane pod chupą. 2
Przed Modlitwą dziękczynną po posiłkach dwa kielichy napełniane są winem –dla osoby prowadzącej Modlitwę i na potrzeby Sheva Brachot. Osoba prowadząca przywołuje wszystkich do porządku następującymi słowy: „Pobłogosławmy P-na, B-ga naszego, który daje nam radość i dary, które właśnie spożylismy.” Wszyscy odpowiadają należytym skupieniem.


W niektórych społecznościach osoba prowadząca Modlitwę wplata w nią hymn Devai Haser . Stanowi on modlitwę o nadejście dnia, w którym zostanie odbudowana Świątynia i wszyscy odczujemy radość zbawienia.
Po zakończeniu Modlitwy, sześciu zebranych proszonych jest o odmówieniu pierwszych sześciu błogosławieństw z Sheva Brachot. Każdy odmawia modlitwę na siedząco, trzymając w dłoni do tego przeznaczony kielich.
Pomiędzy winem i małżeństwem istnieje głębokie powiązanie mistyczne. Kiedy sześć błogosławieństw zostanie odmówionych, osoba, która prowadzi Modlitwę dziękczynną po posiłkach odmawia na głos błogosławieństwo hagafen (dla wina) i upija nieco z pucharu. Następnie zawartość obu czar jest mieszana ze sobą i w ten sposób wypełnione naczynia spełniają pan i panna młoda. 3
Znaczenie w Kabale:
Siedem błogosławieństw, które dają małżonkom błogosławieństwo B-skie na okres trwania związku jest odmawianych nad kielichem wina. Pomiędzy winem a małżeństwem istnieje głęboki związek mistyczny.
Każda osoba dokonuje projekcji pewnej osobowości. Wino posiada potencjał do odsłonięcia osoby kryjącej się pod fasadą, ujawnienia ukrytych atrybutów danej osobowości. Ludzie po spożyciu wina wykazują tendencję do okazywania swojej strony, która normalnie jest ukryta pod projekcją osobowości – co wychodzi im na dobre, albo na gorsze. W małżeństwie, w którym dwie bratnie dusze deklarują bezwarunkowo akceptować siebie nawzajem – nie tylko projekcje, ale pełnie osobowości – ten łyk wina zdaje się być nieodzowny.
Wino raduje serca. Ale w celu wytworzenia tego trunku, musi zostać zniszczona struktura winogrona. Tak samo życie w małżeństwie pełne jest chwil wyniszczających – sęk w tym, aby wspólnie przejść nad tymi przeszkodami, co pozwala związkowi osiągać nowe poziomy miłości i szczęścia.
Pod tym adresem znaleźć można wyczerpującą dyskusję o znaczeniu mistycznym każdego z siedmiu błogosławieństw.
W ten sposób cudowna ceremonia zaślubin dobiega końca i położony zostaje kamień węgielny pod budowę wiecznej struktury, jaką jest dom żydowski. Zaproszeni goście odegrali swoje role i mogą udać się do swoich domów. Pan i panna młoda mają teraz wreszcie czas na radość we własnym gronie …
PRZYPISY
1.
Minian (obecność dziesięciu dorosłych mężczyzn pochodzenia żydowskiego) musi być obecne, inaczej nie można odmowić Sheva Brachot (i hymnu Devai Haser). W takim przypadku, nad kielichem wina odmawiane jest jedynie ostatnie z Sheva Brachot, nabożeństwo Asher Barah, -- przy czym tutaj konieczna jest obecność przynajmniej trzech dorosłych mężczyzn (mezuman) pochodzenia żydowskiego.
2.
Podczas tygodnia następującego po ślubie, każdy posiłek spożywany przez młodą parę (w obecności minianu) jest wieńczony odmówieniem tych błogosławieństw. Więcej na temat w rozdziale poświęconym Nowożeńcom .
3.
Bardziej wyczerpujący opis tej ceremonii wraz z towarzyszącymi jej zwyczajami i regulami prawnymi można znaleźć w dziale poświęconym Nowożeńcom .


udostępnij