Modlitwa Szma – sedno judaizmu

r.

SZMA - SŁUCHAJ!

Przebywamy w kosmicznym mirażu. Dostrzegamy bezlik stworzeń, wszystkie pozornie samowystarczalne i niezależne istoty. Ale Żydzi wierzą, że tak naprawdę istnieje tylko jedna Prawdziwa Istota. Jeden B-g, który jest esencją wszystkiego. Jeden B-g manifestuje się w nieskończonej ilości kreacji. Utrwalenie tej, jak się może wydawać, sprzecznej z intuicją myśli przyrodniej w naszej psychice jest naszym największym wyzwaniem, utrwalenie w prawdziwego uznania dla naszego Stwórcy i relacji z nim. W tym celu każdego ranka i nocy recytujemy "Szema" - trzy paragrafy z Tory (z Księgi Dwarim / Powtórzonego Prawa - 6: 4-9, 11: 13-21 oraz Księgi Bamidbar / Liczb -15: 37-41), które zaczynają się od stwierdzenia określającego istotę Judaizmu: „Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym B-giem, Pan jest Jednym”. Następnie Szma omawia podstawy Judaizmu: miłość do B-ga, studiowanie Tory, zasadę B-skiej nagrody i kary oraz nasz exodus z Egiptu. Kontemplowanie słów Szma pozwala nam wyjść w naszej świadomości poza granicy miraży, być i żyć odpowiednio. Szma jest częścią modlitw porannych i wieczornych. Warto wyrecytować Szma, nawet wtedy, jeśli nie odmawiamy modlitw…. Kiedy: - „Kiedy kładziesz się i kiedy wstajesz" (Powtórzonego Prawa 6: 7). - Rano: w pierwszym ćwierci dnia - od momentu, gdy jest wystarczająco dużo światła, aby rozpoznać przypadkowego znajomego z niewielkiej odległości. - Wieczorem / nocą - od momentu, kiedy gwiazdy pojawiają się aż do świtu. Najlepiej jednak przed północą.

Jak: - Możesz recytować Szma w swoim języku, jeśli nie rozumiesz hebrajskiego. - Upewnij się, że twoje środowisko jest czyste i schludne, skromne i upewnij się, że starannie artykułujesz i wypowiadasz każde słowo. Bez przerw podczas modlitwy. - Zasłoń oczy prawą ręką, gdy recytujesz pierwszy werset, by odizolować się od rozpraszających zewnętrznych bodźców. Ten werset, z tego samego powodu., recytuj na głos (głośno) - Idealnie, kiedy mężczyźni mają na sobie tałes i tefilin. 

Tu tekst modlitwy Szma po polsku: https://chabad.org.pl/szema/


udostępnij