Modlitwy dnia powszedniego (szczegółowo)

r.

Istnieją trzy dzienne modlitwy: poranna (Szacharit), popołudniowa (Mincha) oraz wieczorna (Maariw).
Tradycja trzykrotnych modlitw w ciągu dnia pochodzi z modlitw naszych praojców. Porannej modlitwy nauczyliśmy się od Abrahama, popołudniowej od Izaaka, a wieczornej od Jakuba.
Poranne modlitwy podzielone są na kilka sekcji:


1) P'sukei Dezimra, składa się z uwielbienia rozpoznającego kreatywną siłę B-ga i miłość do Jego ludu.
2) Szema, zawiera jedno z najważniejszych oświadczeń w Judaizmie, wers z Księgi Powtórzonego Prawa: Szema Israel Ado-naj Eloh-einu Ado-naj Echad – "Słuchaj Izraelu, P-n jest naszym B-giem, P-n jest Jeden".
3) Cicha modlitwa, Amida, odmawiana jest szeptem, wymaga koncentracji i indywidualnego oddania, które osiągają szczyt podczas niej, więc jest szczególnie ważne by w trakcie tego czasu nie odbywały się żadne rozmowy.
4) Lamentacje.
5) W poniedziałki i czwartki czytamy kawałek części Tory przeznaczonej na dany tydzień (parszat szawua).
6) Zakończenie modlitw.
Popołudniowe modlitwy składają się z Amidy i lamentacji.
Wieczorne modlitwy zawierają Szema i Amidę.
Porządek modlitw reprezentuje wzrastający poziom koncentracji i świętości, osiągającej punkt kulminacyjny w Amidzie.