Mój dziadek był rabinem

r.

Pytanie:

Maurycy Gottlieb

Obawiam się, że przyszłość narodu żydowskiego nie jest szczególnie optymistyczna. Mój dziadek był rabinem, a ja nie jestem pewien, że moje wnuki będą Żydami! Jak? Jak można w dzisiejszych czasach utrzymać związek z Judaizmem?

Odpowiedź:

Spotkałem wielu Żydów dumnych z tego, że ich dziadek był rabinem. Zdawac by się mogło, że tylko kilka pokoleń wstecz wszyscy Żydzi byli rabinami!

Tak naprawdę to chcą oni powiedzieć, że ich dziadek był ortodoksyjnym Żydem. Prawdopodobnie miał brodę, modlił się trzy razy dziennie i był uczony w Torze. Możliwe, że zarabiał na życie jako szewc, sklepikarz lub piekarz, ale był oddanym Żydem studiującym Torę i modlącym się trzy razy dziennie..

Każdy Żyd może spojrzeć trzy pokolenia wstecz i na pewno znajdzie wśród nich religijnego Żyda, który kontynuował wspaniałe dziedzictwo żydowskie trzech tysięcy lat. Prawdą jest, że wielu Żydów już wtedy nie utrzymywali tradycji, ale my nie znamy ich wnuków. Są oni straceni dla narodu żydowskiego.

Żydostwo nie przestrzegające Micwot może przetrwać jedynie kilka pokoleń. Jeżeli nie powrócą, by żyć jako Żydzi, dumni ze swojej tradycji to ich dzieci znikną z mapy asymilując się. Niereligijna rodzina musi stracić jedną z dwóch rzeczy – albo swoją antyreligijność albo swój judaizm.

Nie jest to zjawiskiem nowym. W historii żydowskiej było wiele grup, którzy chcieli być Żydami, bez potrzeby wykonywania przykazań. Nikomu się to nie udało. Poczucie żydowskiej tożsamości etnicznej bez celu duchowego życia, nie może długo przetrwać. Tylko szanujący się judaizmu, który oferuje autentyczny sens życia, może być przewodnikiem i natchnieniem w przetrwaniu.

Podczas Chanuki, mała grupa dumnych Żydów poszła na wojnę przeciwko większości przepojonych greckością Żydów. Świętujemy Chanukę, ponieważ jesteśmy potomkami tej mniejszości.

Rozwiązanie zagadnienia  ciągłości tradycji narodu żydowskiego nie jest tajemnicą anie skomplikowane. Żydzi żyjący po żydowsku przekażą to dziedzictwo. Zrób dla twoich wnuków to co dla ciebie zrobili twoi dziadkowie. Bądź dla nich przykładem Żyda dumnego ze swojego dziedzictwa Nie jest to dla nich konieczne by dziadek był rabinem, ale muszą widzieć w nim dumnego Żyda, spełniającego przykazania.