Czy nie-Żyd może wejść do synagogi?

r.

Pytanie: Czy mogę, nie będąc Żydem, odwiedzić synagogę? Czy mnie tam w ogóle wpuszczą? Czy stosunek Żydów do innych narodowości jest raczej pogardliwy, lekceważący?

Odpowiedź: Nie ma zakazu wchodzenia  nie-Żydom do synagogi. Ale jeśli masz zamiar regularnie uczęszczać do synagogi, należy po prostu poinformować kogoś z starszyzn (GABA), że nie jesteś Żydem, żeby uniknąć niewygodnych dla ciebie pytań, nieporozumień i niezręcznych sytuacji.

Jednak warto tu zwrócić uwagę, że to przypuszczenie o rzekomym zakazie  wejścia nie-Żydom do synagogi jest spostrzegane z  góry, jako niechęć wobec ludzi innej narodowości (chociaż w rzeczywistości zakazy nie istnieją). 

W tamtych czasach, gdy Bóg doprowadził nasz lud do Góry Synaj, aby nadać nam Torę, by zawrzeć przymierze z nami, gdy uczynił nasz naród wybranym do służenia Bogu, i tak dalej. Wszystko szczegółowo opisuje Pięcioksiąg Mojżeszowy . Lecz jednocześnie zabronił nam (z wyjątkiem Mojżesza), wchodzić na górę. Zakaz wejścia ! Czy to był gest pogardy? Gdy Bóg nakazał nam zbudować świątynię, podzieloną na strefy, do niektórych z nich nikt, oprócz kapłanów, nie mógł wchodzić. Czy to był gest pogardy wobec narodu wybranego do służby Bogu?

Kiedy osoba przechodzi operację, jego krewni nie mogą przebywać w sali operacyjnej. Czy to jest gest pogardy wobec krewnych chorego? W judaizmie istnieje wiele przepisów mających na celu utrzymanie dokładnie określonego  zróżnicowania pomiędzy Żydem a nie-Żydem, dotyczą one głównie obowiązków służenia nałożonych przez Wiekuistego na naród żydowski. Jednak żaden z tych przepisów nie ma nic wspólnego z niechęcią, pogardą lub lekceważeniem.

(opr. na podstawie wypowiedzi Rabina Szaula-Ajzeka Andurszczaka)