„Nocne czuwanie” w Szawuot

r.
Jedna z tradycji Święta Szawuot W Talmudzie jest mowa o tym, że kiedy Haszem przybył wczesnym rankiem dnia 6 Siwan do Żydów, by darować im Torę, stwierdził, że wszyscy śpią. (Chasydzcy mędrcy wyjaśniają, że to była próba połączenia się z ich podświadomą, transcendentną jaźnią w przygotowaniu do przyjęcia boskej mądrości). 

Aby 'zrównoważyć' tę przestrzeń "straconego" czasu, spędzamy całą pierwszą noc Shawuot (która zaczyna się wieczorem, po zachodzie słońca dnia poprzedniego) studiując Torę. Tradycyjny program Tikkun Leil Shawuot (program "Rektyfikacji w noc Szawuot") obejmuje otwarcie i zamknięcie wierszy każdej książki Tory w formie pisemnej (Tanach), a także każdego rozdziału Tory (Parszy); Całą Księgę Ruth; Sekcje otwierania i zamykania każdego z talentów Talmudu; Listę 613 micwot (przykazań); oraz wybranych odczytów z Księgi Zohar i innych prac kabalistycznych.