O reinkarnacji

r.

W dniach 19-20.11.2015 w Pałacu Opatów (Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku) oraz na Wydziale Filologicznym UG odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana Dybuk. Na pograniczu dwóch światów.  Wywodzące się z żydowskiej mistyki i żydowskich wierzeń ludowych pojęcie dybuka jako złośliwej lub nieszczęśliwej duszy, która wiąże się z żyjącymi przejmując ich osobowość przybliżył rabin domu modlitwy Chabad-Lubavitch w Warszawie (grupy chasydów powstałej pod koniec XVIII wieku w Rosji) - Szalom Ber Stabler w swoim wstąpieniu dotyczącym Mistyki żydowskiej, kabały i wędrówki dusz.