Pergamin

r.

Zwój Tory może być tylko napisany na pergaminie ze skóry koszernego zwierzęcia. Jednakże, zwierzę nie musi być koniecznie ubite w rytualnie akceptowany sposób. Póki gatunek jest koszerny, pergamin może być użyty na zwój Tory. Pergamin zrobiony z rybiej skóry nie może być użyty do tego celu; rybia skóra wydziela nieprzyjemny zapach dlatego nie może posłużyć za materiał na zwój Tory. Pergamin musi być przygotowany z intencją, że zostanie użyty na zwój Tory. Dlatego też, Żyd musi przeprowadzić te przygotowania lub, co najmniej, asystować w tym zadaniu.
Przed rozpoczęciem zapisywania zwoju Tory, skryba musi wyznaczyć linie na pergaminie za pomocą delikatnych, powierzchownych wyżłobień. Przyrząd użyty do tego celu nie może pozostawiać żadnego koloru na pergaminie. Preferuje się by również to oznaczenie było przeprowadzone z intencją pisania zwoju Tory.