Pochodzenie uroczystości bar micwa

r.

Baruch S. Dawidson
Pytanie:
Skąd pochodzą uroczyste obchody Bar Micwy?
Odpowiedź:
Niektórzy twierdzą, że pierwsza udokumentowana uroczystość z okazji Bar Micwy opisana jest w Torze: „I dziecko {Icchak} urosło i zostało odzwyczajone (używa się w przypadku odstawienia od piersi – przypisek tłumacza) i Abraham urządził wielką ucztę w tym dniu i Icchak został oduczony” (Genesis 21:8). Według jednej z wielu opinii w Midraszu był to dzień w którym Icchak skończył trzynaście lat; dzień w którym został „odzwyczajony” od swojej egoistycznej natury dziecięcej i w którym podjął się obowiązków dorosłego żyda. W literaturze żydowskiej ten wiersz jest często używany jako źródło uroczystości związanych z przyjęciem micwot w wieku trzynastu lat.
Zohar opisuje jak to w dniu Bar Micwy swojego syna, Rabin Szimon Bar Jochaj urządził ucztę niegorszą od ślubnej.
Z moich badań wynika, że ucztowanie z okazji Bar Micwy zostało szeroko przyjęte w społeczności żydowskiej mniej więcej czterysta lat temu.
Jeżeli chodzi o przyczynę, to w tym dniu żyd bierze na siebie obowiązki wynikające z przywileju wykonywania przykazań Bożych. Trudno sobie wyobrazić bardziej radosną okazję do ucztowania w gronie przyjaciół i rodziny!
Rabin Szlomo Luria, znany polski uczony w Torze z 16ego wieku twierdzi, że uczta z okazji Bar Micwy jest seudat micwa, czyli „posiłek będący micwą”, co oznacza, że uczestniczenie w tym posiłku jest micwą.
Baruch S. Dawidson   dodatkowe artykuly
Rabin Baruch S. Dawidson jest członkiem chabad.org i należy do grupy Spytaj Rabina
Treść tej strony podlega prawom autorskim (copyright) autora lub organizacji Chabad. Została wydana przez Chabad.org. Jeżeli wam się ten artykuł spodobał to prosimy o dalsze jego rozprzestrzenianie pod warunkiem, że się dostosujecie do praw autorskich.