Prezent urodzinowy, ktory mam na myśli

r.

"Prezent Urodzinowy, który mam na myśli" Z okazji urodzin Rebbe’go, 11 dnia miesiąca Nissan, pan David Chase, Przewodniczący Rady Rabinicznego Uniwersytetu Ameryki, wziął udział w farbrengen (spotkanie, zgromadzenie) z Rebbe. Następnego dnia Rebbe wysłał do pana Chase list z życzeniami błogosławieństwem na Pesach. W P.S. Rebbe poprosił pana Chase o 'prezent urodzinowy'. Pan Chase, był bardzo wzruszony tym, mówiąc do Rabina Mosze Hersona, “Nie mogę zawieść Rebbe’go”. Zaczął zakładać tefillin codziennie, i tę praktykę wiernie kontynuuje do dnia dzisiejszego (właściwie, to dodał do tego później, sam z siebie, ubieranie talitu). Instytut Avnera pragnie zaprezentować ten list, ze szczególnymi podziękowaniami dla Rabina Mosze Hersona, Dziekana Rabinicznego Uniwersytetu Ameryki. Załączamy również fotografię Rebbe’go, z uprzejmości Archiwum Rebbe’go; ze szczególnymi podziękowaniami dla Jechi’ego Ezagui.

 

List Rebbe'go: Z B-żej Łaski 12 Nissan 5741 Brooklyn, NY Dr. David Tuvia Chase 1 Financial Plaza Hartford, CT 05203

Pozdrowienie i Błogosławieństwo: Z okazji nadchodzącego jomtow Pesach, przesyłam Wam przepełnione modlitwą życzenia, by Święto naszej Wolności przyniosło Tobie i Twoim najbliższym prawdziwą wolność, wolność od niepokoju, materialnego i duchowego, od wszystkiego, co mogłoby odciągać Cię od służenia B-gu całym sercem i z radością, i by rozniosło tę wolność i radość na cały rok. Życząc Tobie i Twoim najbliższym koszernego i szczęśliwego Pesach Z błogosławieństwem, [podpis] P.S. To była przyjemność widzieć Cię podczas farbrengen przy okazji 11 dnia miesiąca Nissan, i wymienić błogosławieństwo l’chajim. Chociaż nie jest zwyczajem ani nie jest właściwe by prosić o prezent urodzinowy, lecz mając na uwadze nasz szczególny związek, odważam się by to uczynić, będąc pewnym, że potraktujesz to w odpowiednim duchu. Prezent urodzinowy, który mam na myśli, który uważam za zaszczyt, jak i za wielką przyjemność, polega na tym, że poświęcisz kwadrans czasu każdego powszedniego poranka i przeznaczysz go dla uświęconego celu – zakładanie tefillin, z odpowiednią modlitwą która temu towarzyszy, takimi jak Szema i tym podobne. Nie muszą być konieczne recytowane po hebrajsku. A jeśli zmieścisz sie w dziesięciu minutach, jestem gotów zrzec się tych pięć minut i zgodzę się chociaż na dziesięć minut Twojego czasu. Dodatkowo do samego aktu – będącego jedną z największych micwot, jak mówili nasi Mędrcy, że można do niego porównać całą Torę – micwa nakładania tefillin na lewe ramię, leżące po stronie serca, i na głowę, siedlisko intelektu, ma specjalną B-ską zdolność oczyszczania serca i umysłu, emocji i rozsądku, i wprowadzania w nie odpowiedniej równowagi i harmonii. Chociaż jest to ważne dla każdego Żyda, z pewnością ma to szczególne znaczenie dla tego, którego aktywność normalnie wywołuje dużą dawkę mentalnego i emocjonalnego napięcia, więc jest to wysoce ważne by mieć to wszystko w odpowiedniej równowadze dla najwyższego stopnia efektywności. To powyższe ma dodatkowe znaczenie w Twoim przypadku jako Przewodniczącego Rady Rabinicznego Uniwersytetu Ameryki, w której dopisuje Ci wyraźnie haclacha, dzięki B-żej pomocy, gdyż byłeś w stanie zaangażować wielu innych by szli Twoimi śladami. Lecz, ten “prezent urodzinowy” może mieć również zbawienny wpływ na Uniwersytet Rabiniczny, jego administrację i studentów, i dalej rozszerzy kanały dla tych wszystkich zainteresowanych by otrzymać B-że błogosławieństwa materialnie i duchowo. Ufam, ze zakładasz tefillin każdego poranka bez względu na okoliczności, a powodem, dla którego pytam o powyższe to dlatego, ze powinieneś uczynić z tego wyznaczony, stały punkt w Twoim kalendarzu, by być pewnym, że Twoje zajęcie prywatnymi interesami i interesem Uniwersytetu Rabinicznego nie rozproszą Cię, ani razu, tak byś przeoczył nałożenie tefillin. I to będzie moja nagroda. P.P.S. Chociaż w sprawach Uniwersytetu Rabinicznego, zwykle wysyłam kopię do naszego wybitnego wspólnego przyjaciela Rabina Mosze Hersona, tym razem nie wysyłam mu kopii tego listu, mając na uwadze jego osobisty charakter. Pozostawiam to Tobie, czy zechcesz mu go pokazać.

Dobrego Shabatu, Menachem.

udostępnij