Namiot Spotkań 2019

19 maja, 2019 r.

Wydarzeniem wyjątkowo nam bliskim ze względu na tło historyczne oraz jego przesłanie
pamiętamy o przeszłości, myślimy o przyszłości – jest Marsz Żywych (odbywający się
w tym roku 2 maja). W trakcie Marszu uczestnicy odwiedzają Auschwitz i inne obozy śmierci, biorą udział w uroczystościach upamiętniających pomordowanych w trakcie Zagłady. Między innymi dzięki zaangażowaniu polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej w Marszu bierze udział kilkanaście tysięcy osób z ponad 40 państw (krajów Europy, USA, Kanady, Izraela, Ameryki Łacińskiej). Obecność młodzieży z niemal całego świata stwarza okazję do przypomnienia o wielowiekowej obecności Żydów na ziemiach polskich.
W odróżnieniu od samego marszu, który ma przede wszystkim charakter kontemplacyjny, w tym roku po raz kolejny zorganizowaliśmy wydarzenie towarzyszące, dzięki któremu mogliśmy ukazać wkład Żydów w polską historię i kulturę oraz zaprezentować wybrane aspekty życia żydowskiego we współczesnej Polsce – kraju, który miał i ma nadal niebagatelne znaczenie dla żydowskiej tożsamości, tradycji i kultury. Nasz projekt kierujemy przede wszystkim do młodzieży przybywającej do Polski na Marsz Żywych, młodych Polaków oraz lokalnej społeczności. Dlatego też powtórzyliśmy sprawdzoną już formułę organizacji spotkań w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni.
W tym celu od 30 kwietnia do 4 maja 2019 roku ustawiliśmy w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN namiotu na ok. 500 os., W Namiocie Spotkań odbyły się wykłady, prezentacje, panele dyskusyjne oraz koncerty. Jednocześnie przestrzeń wokół niego była platformą bezpośredniej interakcji pomiędzy młodzieżą i lokalną społecznością, miejscem gdzie młodzi ludzie mogli się dowiedzieć o roli i znaczeniu Polski w kulturze i historii Żydów, a także o często pomijanych, czy nie dość obecnych w świadomości zarówno Polaków, jak i Żydów elementach wspólnej, polsko-żydowskiej historii, jej dziedzictwa, ścieżkach porozumienia i perspektywach współpracy.

Zorganizowaliśmy wystawę fotografii autorstwa wielu autorów, zdjęcia będą przedstawiać Życie w Jerozolimie ukazujące piękno i nieszablonowość tego miasta.

Tematyka wykładów dotyczyła:

– muzyki i rytmów chasydzkich na przestrzeni lat,

– wyzwań stojących przed mniejszościami żydowskimi,

– bycia rabinem w coraz szybciej zmieniającej się Polsce i Europie,

– podejście do małżeństwa współczesnego pokolenia,

– wyzwań Żydów w państwach z dominującą inną religią: chrześcijaństwo, islam,

– wsparcia mniejszości żydowskich w Polsce – katalog dobrych praktyk,

– rola i znaczenie kobiety i dziewczyny kiedyś i dziś,

– czy żydowska młodzież chce się identyfikować ze swoją religią w dzisiejszej Polsce,

– wykad poświęcony wystawie zdjęć.

W Namiocie Spotkań nie zabrakło tradycyjnego koszernego poczęstunku, pieśni i tańców, warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wydarzenie skierowane było zarówno do osób religijnych, jak i świeckich. Najważniejszym elementem było przełamywanie barier w komunikacji, walka ze stereotypami oraz otwieranie się na drugiego człowieka bez względu na jego poglądy, wyznanie, czy pochodzenie – liczy się wspólne kreowanie życia we współczesnej Polsce i świecie.

Temu właśnie miał i ma służyć Namiot Spotkań – otwarciu i zrozumieniu. W trakcie wydarzenia odbył się koncert żydowskiej gwiazdy sceny artystycznej – zespołu The 8th Day Band, warsztaty kuchni żydowskiej, pisania po hebrajsku, tańce i muzyka żydowska. Przewidziane były również atrakcje dla młodzieży, takie jak warsztaty dotyczące stereotypizacji i edukacji międzynarodowej. Celem nadrzędnym dyskusji było poszukiwanie dróg, które mogą zapobiec eskalacji zachowań ksenofobicznych.

Obejrzyj naszą relację z wydarzenia na naszym kanale YouTube: TUTAJ

Śledź nasze wydarzenie na Facebook’u: TUTAJ