Raszbi

r.

Raszbi

 

 

Dnia 18 Ijar - 33. dzień Omer  świętujemy Lag B-Omer. Również dziś wspominamy Rabina Szymona bar Jochai w dzień jego śmierci.
Rabin Szymon Bar Jochaj, znany pod akronimem Raszbi lub także krótko Jochaj, żył w latach 100 - 160 - wielki nauczyciel, jak niesie tradycja - autor Zohar, podstawowej księgi Kabały.
Rabin Szymon bar Jochai polecił swoim uczniom, aby czcić datę jego śmierci, jako "dzień mojej radości". W związku z tym, Lag B'Omer jest obchodzony jako radosne „małe-święto”, jak nakazał Raszbi.