Raszbi

r.
Dnia 18 Ijar - 33 Omer  świętujemy Lag B-Omer. Jest to data, kiedy Raszbi odszedł z tego świata, tak więc  dziś wspominamy Rabina Szymona bar Jochaj'a w dzień jego śmierci.
Rabin Szymon Bar Jochaj, znany pod akronimem Raszbi lub także krótko Jochaj lubb Rabin Szimon żył w latach 100 - 160 - wielki nauczyciel.
Raszbi był czołowym uczniem Rabina Akiwy i jednym z najważniejszych przedstawicieli mędrców tana'im, których nauki dotyczące prawa Tory są zebrane w Misznie. Był także pierwszym, który publicznie nauczał mistycznego wymiaru Tory, znanego jako „Kabała”, i według tradycji, jest autorem podstawowego dzieła Kabały - Zohar.
Rabin Szymon bar Jochaj był opozycjonistą, przez 13 lat ukrywał się w jaskini, aby uniknąć gniewu Rzymian, których rządy głośno krytykował. W dniu jego odejścia z tego świata — Ijar 18, 33 Omer — Rabin Szymon (przeczuwając, że umiera) zebrał swoich uczniów i ujawnił wiele z najgłębszych tajemnic B-skiej mądrości, i polecił im, aby obchodzili datę jego śmierci jako „dzień radości." 
W związku z tym, Lag B'Omer jest obchodzony jako radosne „małe-święto”, jak nakazał Raszbi.