Tisza B’Aw – Rys historyczny

r.

Dziewiąty Aw, Tisza be'Aw, upamiętnia listę katastrof tak srogich, że jest jasne, że jest to dzień szczególnie przeklęty przez B‑ga.

Wyobraź sobie: Jest rok 1313 p.n.e. Izraelici są na pustyni, niedawno doświadczyli cudownego Wyjścia, a teraz przygotowują się by wejść do Ziemi Obiecanej. Lecz przedtem wysyłają misję zwiadowczą, pomocną w przezornym ustaleniu strategii walki. Szpiedzy powrócili ósmego dnia miesiąca Aw donosząc, że ziemia jest nie-do-zdobycia. Tej nocy, dziewiątego Aw, lud płakał. Nalegali, by raczej wrócić do Egiptu niż zostać wybici przez Kananejczyków. B-g był wysoce niezadowolony tą publiczną demonstracją braku zaufania Jego mocy, i w konsekwencji, całe to pokolenie Izraelitów nigdy nie weszło do Ziemi Świętej. Jedynie ich dzieci dostały ten przywilej, po wędrowaniu przez pustynię kolejne 38 lat.

Pierwsza Świątynia została również zniszczona 9-tego Aw (423 r. p.n.e.). Pięć wieków później (w 69 r.), gdy Rzymianie nadciągnęli bliżej do Drugiej Świątyni, gotowi by ją podpalić, Żydzi byli zszokowani zdając sobie sprawę, że ich Druga Świątynia ma być zniszczona tego samego dnia, co pierwsza.

Kiedy Żydzi powstali przeciwko panowaniu Rzymian, wierzyli, że ich przywódca, Simon bar Kochba, wypełni ich mesjańskie tęsknoty. Lecz ich nadzieje zostały okrutnie zawiedzione w 133 r., gdy żydowskie powstanie zostało brutalnie zmasakrowanie w finałowe bitwie w Betar. Data tej masakry? Oczywiście—9-ty Aw!

Rok po zdobyciu Betar, Rzymianie przeorali Wzgórze Świątynne, najświętsze miejsce naszego narodu.

Żydzi zostali wygnani z Anglii w 1290 r. w, zgadnijcie, Tisza be'Aw. W 1492, Hiszpański Złoty Wiek zakończył się, kiedy Królowa Izabella i jej mąż Ferdynand rozkazali, że Żydzi mają być wydaleni z ich ziemi. Edykt wypędzenia został podpisany 31 Marca 1492, a Żydom dano dokładnie cztery miesiące by zakończyli swoje sprawy i opuścili kraj. Jaka jest hebrajska data począwszy, od której żaden Żyd nie mógł pozostać na tej ziemi, na której doznano tyle przychylności i pomyślności? Oh, już teraz wiesz—to 9-ty Aw.

Gotowi na jeszcze jedno? II Wojna Światowa i Holokaust, konkludują historycy, była w rzeczywistości dalekosiężną konkluzją I Wojny Światowej, która rozpoczęła się w 1914 r. I tak, wystarczająco niezwykłe jest to, że I Wojna Światowa również rozpoczęła się, według hebrajskiego kalendarza, 9-tego Aw, w Tisza be'Aw.

Co zrobisz z tym wszystkim? Żydzi postrzegają to, jako kolejne potwierdzenie głębokiego przekonania, że historia nie jest przypadkowa; wydarzenia – nawet te straszne – są częścią B-skiego planu i duchowego znaczenia. Przesłanie czasu jest takie, że wszystko ma swoją racjonalną przyczynę, nawet, jeżeli tego nie rozumiemy.


udostępnij