Pramatka Sarah – życie i śmierć

r.

Komentarz Rabina Szaloma Ber Stamblera do Parszy Chaje Sara - Bereszit, 23:1 – 25:18