Świece Szabatowe

r.

Świece szabatowe  -  Rozświetl swój świat

Jedną małą świeczką można rozświetlić cały dom. Może nawet cały świat.

Moc świeczki.
Światło zawsze było żydowską tajną bronią numer jeden. Odrobina światła może przegnać gęstą ciemność. Dlatego mędrcy mówią, gdy rzeczy się zaciemniają weź się za czynienie światła. Duchowego światła. Pierwszą kobietą, która miała okiełznać duchowe światło była Sara żona naszego Praojca Abrahama. Mówi się, że jej świece szabatowe paliły się nieprzerwanie od Szabatu do Szabatu. Przez cały tydzień sprawiały, że wszystko w jej domu świeciło blaskiem – wszystko co jedli, wszystko, co posiadali, wszystko, co robili. I przekazała ona tę moc swoim pra-prawnuczkom na wszystkie pokolenia. Kiedy więc żydowska dziewczyna, żydowska kobieta zapala jedną świeczkę tuż przed zachodem słońca, odmawia błogosławieństwo i płynącą z serca modlitwę – nie jest sama. Zapala ją razem z naszymi pramatkami - Sarą, Riwką, Rachal, Leą oraz ze wszystkimi żydowskimi matkami i córkami poprzez setki pokoleń. Jakaż to wspaniała ilość światła! Zohar mówi: „Gdy kobieta zapala świece szabatowe z radością w sercu, sprowadza pokój na świat, zdrowie i szczęście do swojej rodziny.... Tak jak zapalona świeczka swoim światłem objawia coś, co jest ukryte w ciemnym pokoju, tak samo świece szabatowe objawiają B-skość ukrytą we wszystkich rzeczach, a przede wszystkim w naszych duszach. Rebbe powiedział: "Tak jak światło świec szabatowych sprowadza pokój pomiędzy mężem i żoną, tak samo sprowadzają one pokój pomiędzy B-giem i Jego światem.”
W 1974 roku akcję mającą na celu to, aby każda żydowska dziewczyna/kobieta zapalała świece szabatowe. Akcja ta ciągle żyje.
Oto jak uzasadniał Rebbe, B"P Rabin Menachem Mendel Schneerson ważność i potrzebę, by kobieta zapalała świece na Szabat:
1. Gdy jest więcej ciemności, potrzebujemy więcej światła. Właśnie teraz jest wokół wiele ciemności.
2. Istnieją żydowskie domy, gdzie nie zapala się żadnej świece na Szabat. To też musimy zapalać więcej świec, aby to "nadrobić" za nie.
3. Zapalając świece szabatowe, kobieta widzi, czuje, jak w całe otoczenie wkracza jasność, pokój, dobry nastrój.
4. Zapalanie świec szabatowych przybliża nas do Czasów Światłości dla całego świata, jak mówi dawny midrasz : „Przestrzegaj przykazania zapalania światła szabatowego, a ja ukażę ci światło czasów Mesjasza.” Kiedy zapalać świece:
Świece szabatowe zapala się w każdy piątek na osiemnaście minut przed zachodem słońca. Kobiety zamężne zapalają przynajmniej dwie świece, wiele kobiet dodaje po jednej świeczce na każde dziecko. Dziewczyna w domu swojej matki powinna zapalić tylko jedną świeczkę ze względu na szacunek dla matki.
Wrzuć kilka monet do puszki na cedakę przed zapaleniem świec.
Jak zapalać świece:
Najpierw zapal świece. Następnie rozpostrzyj ręce nad płomykami i okrężnymi ruchami przyciągnij trzykrotnie ręce do siebie. Poprzez to przyjmujesz świętość Szabatu. Teraz zasłoń oczy i wypowiedź poniższe błogosławieństwo:
"Baruch Ata Adonaj Eloheinu Melech haolam aszer kidszanu bemicwotaw weciwanu lehadlik ner szel Szabat kodesz". Co oznacza: "Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, nasz Bóg, który uświęcił nas Swoimi przykazaniami i nakazał nam zapalać światło świętego Szabatu".
Odsłoń oczy i ujrzyj światła szabatowe.
Moment zapalania świec jest specjalnym momentem na modlitwę za dzieci, zdrowie i utrzymanie, dobrobyt. Te modlitwy są wysłuchiwane i spełniane, ponieważ są przenoszone do Stwórcy na skrzydłach tak wielkiego przykazania.
Świece zapala się również na każdy wieczór Rosz Haszna, Jom Kipur, Sukot, Pesach i Szawuot.
Teksty błogosławieństwa przy zapalaniu świec na te okazje znajdują się sidurach (modlitewnikach).
Uwaga:
Świece na Szabat (i Jom Kipur) muszą być zapalone przed zachodem słońca zgodnie z właściwym czasem. Zapalenie ich po zachodzie słońca jest zbezczeszczeniem Szabatu.
Gdy tradycja dopuszcza zapalanie świece po nastaniu święta, do zapalenia musi być użyty ogień, który został zapalony przed nastaniem święta i już się pali, ponieważ zakazane jest wzniecanie ognia poprzez zapalenie zapałki, zapalniczki itp w trakcie trwania święta. Ale wolno używać oraz przenosić płomień, który został zapalony przed rozpoczęciem święta i palił się nieprzerwanie, np. ogień na kuchence czy z płonącej już świeczki.
W każdy piątek na naszym profilu Facebook'a są podawane godziny zapalenia dwie sabatowych najbliższego Szabatu oraz informacja ta widnieje na stronie www.chabad.org.pl.
(ilustracja: Chabad.org)