Szabat HaGadol

r.

Szabat poprzedzający Pesach jest nazywany Szabat HaGadol - Wielki Szabat, dla wielu różnych powodów, m.in. jeszcze w Egipcie Izrael obchodził pierwszy Szabat HaGadol, dnia 10 miesiąca Nissan. W tym dniu, Izraelici otrzymali pierwsze Boskie  przykazanie, odnoszące się tylko do tego Szabatu, nie dla przyszłych pokoleń: "Dziesiątego dnia tego miesiąca [Nissan] ... każdy człowiek powinien mieć baranka w swoim gospodarstwie domowym " (Szmot 12: 3). Micwa przygotowania baranka na Pesach jako ofiary, cztery dni przed Świętem odnosiła się tylko do tego pierwszego świętowania Pesach w Egipcie,  Tora nie mówi nam o kontynuowaniu tego rytuału przed Pesach w przyszłości. Niemniej jednak ludzie nadal to robią, aby utwierdzić swoje oddanie i poświęcenie, zastępując ofiarę ze zwierzęcia głębokimi modlitwami.