Trzynaście zasad wiary żydowskie

r.

Majmonides
Wielki kodyfikator prawa Tory i filozofii żydowskiej, rabin Mosze ben Majmon („Majmonides”, znany również jako „Rambam”), skompilował to, co nazywa Shloshah Asar Ikkarim, „Trzynaście Podstawowych Zasad” wiary żydowskiej, jako wywodzi się z Tory. Majmonides odnosi się do tych trzynastu zasad wiary jako „podstawowych prawd naszej religii i jej fundamentów”. Trzynaście zasad wiary żydowskiej (zapisane we wstępie Majmonidesa do Pereka Chelka) to:

1. Wiara w istnienie Stwórcy, który jest doskonały pod każdym względem i jest Pierwotną Przyczyną wszystkiego, co istnieje.

2. Wiara w absolutną i niezrównaną jedność B-ga.

3. Wiara w niecielesność B-ga, ani w to, że jakiekolwiek fizyczne wydarzenia, takie jak ruch, odpoczynek lub mieszkanie, będą miały na Niego wpływ.

4. Wiara w wieczność B-ga.

5. Nakaz czczenia B-ga wyłącznie i żadnych obcych fałszywych bogów.

6. Przekonanie, że Bg komunikuje się z człowiekiem poprzez proroctwo.

7. Wiara w prymat proroctwa Mojżesza, naszego nauczyciela.

8. Wiara w boskie pochodzenie Tory.

9. Wiara w niezmienność Tory.

10. Wiara we wszechwiedzę i opatrzność B-ga.

11. Wiara w boską nagrodę i odpłatę.

12. Wiara w nadejście Mesjasza i epokę mesjańską.

13. Wiara w zmartwychwstanie umarłych.