Wrota Nikanora – Sza’ar Nikanor

r.

Wrota Nikanora 1Z Babińca (Ezrat-Naszim) znajdującego się na Har ha-Bajit do samego placu wewnętrznego Świątyni (Hazara) prowadziły Wrota Nikanora. Do Wrót Nikanora przylegał pas placu wewnętrznego Świątyni o szerokości 11 łokci, który nazywał się Ezrat-Israel (plac Izraelitów) ponieważ na tej przestrzeni, w odróżnieniu od pozostałej części placu wewnętrznego Świątyni, mogli przebywać nie tylko kohanim (kapłani), ale też ‘szeregowi’ Żydzi ze wszystkich pokoleń Izraela.

Wrota te otrzymały nazwę od imienia człowieka, który podarował je w ofierze dla Świątyni. Skrzydła wrót były wykonane z brązu i mierzyły 5 x 20 łokci każde, były pokryte wyrafinowaną rzeźbą.

Od zachodniej ściany Babińca znajdowały się schody z 15 półokrągłych stopni, doprowadzających do Wrota Nikanora 2Wrót Nikanora. Każdy stopień mierzył pół-łokcia wysokości oraz pół-łokcia szerokości. Na tych stopniach ustawiali się Lewici, wykonujący Pieśnie podczas służby w Świątyni. U podstawy tych schodów, po obu stronach znajdowały się drzwi prowadzące do pomieszczenia pod wewnętrznym placem Świątyni. Pomieszczenie o nazwie Komnata Instrumentów Muzycznych, znajdowało się na poziomie powyżej Babińca. W tym pomieszczeniu Lewici przechowywali swoje instrumenty oraz tu odbywały się próby i warsztaty muzyczne.