Wykład Rabina – 08.11.2017

r.

Nagranie wykładu Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera, który się odbył w synagodze łódzkiej w dniu 07 listopada 2017.
Rabin omawia tematy 'początków' narodu żydowskiego omawianych w Księdze Tory Bereszit, m.in. dzieje Abrahama, parsza Chajej Sara i in.